Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Zapytanie ofertowe: „Standaryzacja dokumentacji (akt), w archiwum zakładowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu”.

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia do sprawowania pieczy zastępczej dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie 2 wycieczek dla uczestników Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem i oznaczeniem materiałów promocyjnych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich.

Dostwawy Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów teatralno-wokalnych dla 30 osobowej grupy seniorów z Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w roku 2021

Dostwawy

Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Usługi

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej zgodnie z wymogami dostępności cyfrowej WCAG 2.1

Usługi