Kontakt do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869
e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

Dyrektor
Arleta Szmigielska, tel. (71) 72 21 860,

Zastępca Dyrektora
Magdalena Kuźnicka, tel. (71) 72 21 860

 • Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu lub Zastępca Dyrektora przyjmują obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 13.00 – 15.00.
 • Książka skarg i wniosków dostępna jest w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, pokój nr 431.

DZIAŁ WSPARCIA RODZINY

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

 • Anita Olszowy - Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 861, pok. 436,
 • Aleksandra Ochman - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 868, pok. 436,
 • Joanna Osada - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 861, pok. 436,
 • Monika Ochman - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 868, pok. 436,
 • Małgorzata Plata - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 861, pok. 436.
 • Malwina Lech - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 861, pok. 436.
 • Cecylia Guzewicz, Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 861, pok. 436,
 • Kamila Koperska - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 861, pok. 436
 • Ewelina Nowak - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 861, pok. 436.
 • Karolina Weber - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 861, pok. 436

Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego

 • Joanna Laskowska - Główny specjalista - pedagog, tel. (71) 72 21 860, pok. 430,
 • Paulina Mielczarek – Psycholog, tel. (71) 72 22 005, pok. 430,
 • Zuzanna Krupa – Pedagog, tel. (71) 72 21 862, pok. 430,
 • Krzysztof Dembski - Starszy specjalista pracy z rodziną, tel. (71) 72 21 775, pok. 436,
 • Anna Marczyk - Konsultant rodzinnej pieczy zastępczej, tel. (71) 72 21 861, pok. 436
 • Anna Wypustek - Psycholog, tel. (71) 72 22 005, pok. 430.
 • Barbara Żołnierowicz-Halasz - Psycholog, tel. (71) 72 22 005, pok. 430,

DZIAŁ POMOCY FINANSOWEJ

 • Bernadeta Łapa - Główny specjalista, tel. (71) 72 21 833, pok. 438,
 • Dorota Kozłowska – Specjalista pracy socjalnej, tel. (71) 72 21 863, pok. 438
 • Anna Rozumek  - Pracownik socjalny, tel. (71) 72 21 864, pok. 438
 • Paulina Rewaj - Starszy pracownik socjalny, tel. (71) 72 21 865, pok. 435
 • Anna Antos - Pomoc administracyjna,tel. (71) 72 21 779, pok. 438

DZIAŁ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SENIORÓW

Zespół ds. osób niepełnosprawnych

 • Marta Ścisłowska - Główny specjalista, tel. (71) 72 22 060, pok. 435,
 • Agata Gwara – Starszy inspektor, tel. (71) 72 21 777, pok. 435,
 • Anna Rutkowska - Konsultant , tel. (71) 72 21 777, pok. 435,

DZIAŁ FINANSOWO - ADMINISTRACYJNY

 • Ireneusz Suchożebrski – Główny księgowy, tel. (71) 72 21 709, pok. 434,
 • Małgorzata Cieślik - Starszy inspektor ds. kadr i płac, tel. (71) 72 21 709, pok. 434,
 • Edyta Wiąckiewicz - Księgowa, tel. (71) 72 21 860, pok. 431,
 • Katarzyna Snopkiewicz-Ciróg - Sekretarka, tel. (71) 72 21 860, pok. 431.
 • Małgorzata Styrenczak - Starszy inspektor ds. zamówień publicznych, tel. (71) 72 21 860, pok. 435

MIESZKANIE CHRONIONE W KĄTACH WROCŁAWSKICH

ul.1 Maja 43C 55-080 Kąty Wrocławskie

 • Agata Seretna – Opiekun Mieszkania Chronionego, tel. 698 648 707
 • Renata Wonskowska - Specjalista pracy socjalnej, tel. 698 621 326

POWIATOWY KLUB SENIORA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

ul.1 Maja 43C 55-080 Kąty Wrocławskie

 • Violetta Bigda – Starszy instruktor ds. kulturalno – oświatowych, tel. 797 746 245
 • Agata Seretna – Główny specjalista , tel. 698 648 707
 • Justyna Jaremus-Mader- Pracownik socjalny , tel. 797 746 245