Wnioski do pobrania

Materiały do pobrania:

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

 

Pilotażowy program "Aktywny samorząd":

Moduł I

Moduł II

POWIATOWY KLUB SENIORA "SENIOR+"

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

CUDZOZIEMCY/REPATRIANCI

KARTA POLAKA

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

ŚWIADCZENIA DLA USAMODZIELNIANYCH

ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH

  •     Wniosek o odstąpienie od odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej