Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia do sprawowania pieczy zastępczej dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem i oznaczeniem materiałów promocyjnych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Dostwawy Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe: Dostawa trzech komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem systemowym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Dostwawy Zamówienia nie podlegające PZP