„Biesiadna Potańcówka” w Powiatowym Klubie Seniora w Kątach Wrocławskich

Dodane przez cieslik - pon., 28/08/2023 - 11:38

Kategoria

W dniu 17 sierpnia 2023 r. na terenach rekreacyjno – sportowych Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich odbyło się niecodzienne wydarzenie integracyjne pod nazwą „Biesiadna Potańcówka”.  Organizatorem i inicjatorem spotkania był Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich. W senioralnej biesiadzie udział wzięli: Pani Barbara Kosterska – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego oraz pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego, Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Na spotkanie przybyły również: Pani Urszula Przybyłek – Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, Pani Aleksandra Jabłońska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, Pani Katarzyna Mądrecka – Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce
oraz Pani Anna Górniak – pełniąca obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie.

            „Biesiadna Potańcówka” była niezwykłym wydarzeniem łączącym i integrującym  seniorów z trzech gmin powiatu wrocławskiego. Przy wspólnym stole biesiadnym zasiedli seniorzy z Gminnego Klubu Senior + z  Bykowa z Gminy Długołęka, osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Klub 50+ działającym w Mietkowie oraz gospodarze spotkania -  uczestnicy Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich. Inicjatywą do zorganizowania spotkania okraszonego śpiewem, muzyką i tańcem były m.in. potrzeba podtrzymywania relacji rówieśniczych i tworzenia nowych więzi, upodobanie osób starszych do wszelkiego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu oraz chęć zaprezentowania talentów seniorów, nie tylko śpiewaczych.

Wydarzenie, jak przystało na integracyjny charakter spotkania rozpoczęło się od prezentacji klubów, które przybrały formę krótkich pokazów treścią nawiązujących do charakteru prowadzonych działalności. Seniorzy udowodnili, że kunsztu artystycznego im nie brakuje, a talent to nie tylko siła twórcza, ale również zdolność wykonawcza. Podczas wspólnie spędzonych chwil, jak na prawdziwą biesiadę przystało, nie zabrakło tradycyjnych przyśpiewek i piosenek muzycznie ubarwionych akompaniamentem akordeonu, wspólnych rozmów oraz poczęstunku. Na parkiecie Klubowicze uzewnętrznili swoje zamiłowanie do ruchu i dowiedli, że taniec to nie tylko figury i kroki.   

            Plenerowa biesiada, jak każde organizowane wydarzenie musiało dobiec końca. Rodzinna  atmosfera, która panowała podczas spotkania integracyjnego, pogoda ducha seniorów oraz dobra zabawa na długo pozostawią ślad w pamięci wszystkich uczestników „Biesiadnej Potańcówki”.

.
.
.
.
.
.
.
.
.