Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Dodane przez k-dembski - pt., 21/04/2023 - 08:04

Kategoria

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest współfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Do udziału zapraszamy członków rodzin lub opiekunów z terenu powiatu wrocławskiego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.
    5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
  a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;
  c) załatwianiu spraw urzędowych;
  d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi nie ponosi za nią odpłatności.

Chętnych prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu oraz złożenie jej w terminie 25-28 kwietnia 2023 r. osobiście bądź drogą pocztową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.