Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia Sortuj malejąco

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Usługi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r. - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 r. - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w roku 2021

Dostwawy

Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Usługi

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej zgodnie z wymogami dostępności cyfrowej WCAG 2.1

Usługi

Zapytanie ofertowe: „Standaryzacja dokumentacji (akt), w archiwum zakładowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu”.

Usługi Zamówienia nie podlegające PZP

Dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w roku 2022.

Dostwawy Zamówienia nie podlegające PZP

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Dostwawy Zamówienia nie podlegające PZP

Zakup i dostawa tonerów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w roku 2022

Dostwawy Zamówienia nie podlegające PZP