Zapytanie ofertowe na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia do sprawowania pieczy zastępczej dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących Rodzinne Domy Dziecka.

Dodane przez malgorzata - śr., 26/04/2023 - 14:23
Rodzaj zamówienia
Wartość zamówienia
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert

Source URL: https://pcpr.wroclaw.pl/zamowienia/869-zapytanie-ofertowe-na-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-szkolenia-do-sprawowania