Dom Pomocy Społecznej w Małkowicach

Na terenie powiatu wrocławskiego funkcjonuje Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach (gmina Kąty Wrocławskie) przy ul. Klasztornej 1.          

Dom jest placówką pobytu stałego dla 35 osób przewlekle somatycznie chorych (kobiet i mężczyzn) i działa na podstawie zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-KNPS.9423.1.25.2017.EP z dnia 19.09.2017 r. Placówka funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, tym samym zapewnia właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu.

Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach usytuowany jest w budynku wielokondygnacyjnym, na II piętrze. Dysponuje głównie pokojami dwuosobowymi z łazienkami oraz czterema trzyosobowymi. Budynek jest przystosowany do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach w pierwszej kolejności powinny złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o skierowanie do DPS.

Pobyt w Domu Opieki św. Józefa jest odpłatny. Do wnoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są:

  • mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby (małżonek, zstępni, wstępni),
  • osoby: małżonek, wstępni przed zstępnymi i gmina nie mają obowiązku opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.                                          

 

Kontakt:

Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Klasztorna 1, Małkowice
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71 793-01-84
e-mail: domalkowice@wroclaw.caritas.pl