Wnioski do pobrania

Materiały do pobrania:

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

 

Pilotażowy program "Aktywny samorząd":

Moduł I

Moduł II

POWIATOWY KLUB SENIORA "SENIOR+"

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024

 

CUDZOZIEMCY/REPATRIANCI

KARTA POLAKA

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

  • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w Rodzinnym Domu Dziecka
  • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w Rodzinnym Domu Dziecka
  • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w Rodzinnym Domy Dziecka
  • Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w Rodzinnym Domu Dziecka
  • Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki- jednorazowo lub okresowo
  • Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnym, w którym prowadzony jest Rodzinny Dom Dziecka
  • Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka
  • Wniosek o czasowe niesprawowanie opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących Rodzinny Dom Dziecka
  • Wniosek o zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

ŚWIADCZENIA DLA USAMODZIELNIANYCH

ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH