Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich

LogoMCh

Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich, po przerwie związanej z remontem w 2018 r., funkcjonuje na nowo od marca 2019 r. i działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, którzy mogą w Mieszkaniu przebywać do ukończenia 25 roku życia.
Mieszkanie dysponuje pięcioma miejscami, a pobyt w nim ma charakter całodobowy. W skład Mieszkania wchodzą trzy pokoje: 2-dwuosobowe i 1-jednoosobowy, pomieszczenia użytkowe wspólne: tj.: przedpokój, kuchnia, salon z jadalnią i toaleta z łazienką. Zaadaptowane, przystosowane i nowocześnie urządzone pomieszczenia Mieszkania Chronionego zostały wyposażone w sprzęt AGD, komputerowy i telewizyjny.

Mieszkanie Chronione, jako jedna z form wsparcia, ma na celu przygotowanie młodej osoby do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz zintegrowanie jej ze społecznością lokalną. Specjalistyczna kadra wspomaga osoby przebywające w Mieszkaniu w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie to polega na nauce i utrwalaniu umiejętności w wykonywaniu codziennych czynności domowych, m.in.: w planowaniu wydatków, pomocy w pozyskaniu mieszkania i pracy, zdobyciu wykształcenia i zawodu. Praca specjalistów dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających z tej formy wsparcia.

Przyznanie miejsca w Mieszkaniu Chronionym następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, mającego na celu ustalenie całości sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o miejsce w Mieszkaniu. Decyzja ta wydawana jest na czas określony.
Warunkiem korzystania ze wsparcia w formie pobytu w Mieszkaniu Chronionym jest kontynuowanie przez Mieszkańca nauki oraz realizowanie Indywidualnego Programu Usamodzielniania.

Mieszkanie finansowane jest w ramach 3-letniego projektu unijnego pod nazwą „Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pobyt w Mieszkaniu Chronionym jest odpłatny (z odpłatności zwolnieni są uczestnicy projektu unijnego „Mieszkanie Chronione
w Kątach Wrocławskich" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r.).

Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 43c, 55-080 Kąty Wrocławskie

Osoby do kontaktu:

- Ilona Migacz – Opiekun Mieszkania Chronionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,tel.: 797 746 245, e-mail: i.migacz@pcpr.wroclaw.pl;

- Małgorzata Kubczak – Konsultant w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,
tel. 71 72 21 862, m.kubczak@pcpr.wroclaw.pl