Szkolenie kadry pomocy społecznej i pieczy zastępczej

Dodane przez k-dembski - śr., 05/07/2023 - 10:36
0

Kategoria

W dniu 27 czerwca 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizowało w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej pomocy społecznej i pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego. Zaproszono przedstawicieli Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, jednostek współpracujących z Powiatem Wrocławskim oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Spotkanie rozpoczęli: Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego i Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, którzy przywitali zebranych gości, życząc owocnego poszerzania wiedzy.

Szkolenie podzielono na dwie części, pierwsza prowadzona przez dr hab. Tomasza Piekota, Kierownika Pracowni Prostej Polszczyzny, Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego obejmowała wykład pt. „Upraszczanie pism urzędowych”.
W drugiej części prelekcję wygłosiła Pani Aleksandra Jurak – radca prawny, omawiając zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z uwzględnieniem najistotniejszych przepisów dotyczących gmin.

Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń przedstawicieli kadry kierowniczej, zacieśnienie dotychczasowej współpracy, a także wypracowanie nowych rozwiązań.


Source URL: https://pcpr.wroclaw.pl/aktualnosc/ogloszenia/880-szkolenie-kadry-pomocy-spolecznej-i-pieczy-zastepczej