Szkolenie rodzin zastępczych

Dodane przez k-dembski - śr., 16/11/2022 - 09:12

Kategoria

W dniu 10 listopada 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przedstawiciele rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych uczestniczyli w szkoleniu pt. „Zachowania i wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych – trening”, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Uczestnicy szkolenia zdobywali i utrwalali wiedzę praktyczną z zakresu:

  • przyczyn zachowań dziecka oraz wpływu stanów emocjonalnych na jego zachowanie,
  • budowania poczucia własnej wartości u dziecka,
  • stawiania granic i konsekwencji w procesie wychowania,
  • praktycznych sposobów egzekwowania zasad,
  • zasad mądrego stosowania „kar” oraz trzech kroków tworzenia skutecznej pochwały,
  • rodzaju, faz i źródeł konfliktów oraz ich pozytywnych i negatywnych konsekwencji;
  • rodzajów rozwiązywania konfliktów,
  • wypalenia opiekuna, zadbania o siebie i sposobów radzenia sobie ze stresem.

Nieocenioną wartością szkolenia była możliwość wymiany doświadczeń oraz dzielenie się trudnościami w codziennej opiece i wychowaniu.