Jubileusz 20–lecia

Dodane przez k-dembski - pon., 03/10/2022 - 14:56

Kategoria

W dniu 30 września 2022 r.  Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego i Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu złożyli niecodzienną wizytę w domu Państwa Joanny i Grzegorza Lechów – prowadzących od 20-stu już lat Rodzinny Dom Dziecka.

Okolicznością wymagającą uczczenia i okazania wdzięczności za dotychczasowe zaangażowanie i poświęcenie, był jubileusz 20-lecia pracy zawodowej Państwa Joanny i Grzegorza Lechów świadczonej na rzecz małoletnich dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

Spotkaniu i rozmowom towarzyszyły wspomnienia oraz wizja przyszłości rodzinnej pieczy zastępczej, szczególnie w obliczu projektowanych zmian ustawowych.

Raz jeszcze gratulujemy i składamy podziękowania za trud wkładany w pracę, której efekty są wynikiem ogromnego zaangażowania i  profesjonalizmu.

Jubileusz
Jubileusz