Szkolenie kadr pomocy społecznej

Dodane przez k-dembski - pt., 12/11/2021 - 11:11

Kategoria

W ramach doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej oraz doskonalenia metodycznego, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego, uczestniczyli w szkoleniu poświęconemu tematyce „Współczesne zagrożenia dla rodziny, w tym dla dzieci i młodzieży”.

Spotkanie odbyło się w dniu  5 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich.

Przywitani przez Panią Arletę Szmigielską – Dyrektora PCPR we Wrocławiu uczestnicy szkolenia zgłębili zagadnienia współczesnych zagrożeń, wynikających z postępu cywilizacyjnego: patostreaming, seksting, grooming, happy slapping, fonoholizm oraz utrwalili profilaktyczne działania w obszarze zagrożeń świata wirtualnego.

Niestandardowym elementem szkolenia była wizytacja Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kątach Wrocławskich (interwencyjnej, socjalizacyjnej dla dzieci młodszych i socjalizacyjnej dla dzieci starszych) oraz siedziby Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich im. św. Jana Pawła II wraz z przynależnym terenem zewnętrznym. Zasady funkcjonowania Placówek z elementem ich finansowania przedstawiły Pani Urszula Przybyłek – Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Społecznych oraz Pani Aleksandra Jabłońska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Społecznych.

Wartością dodaną powyższego spotkania była możliwość wymiany doświadczeń, stosowanych praktyk, dzielenie się trudnościami w codziennej pracy i wzajemnym wsparciem, a także zacieśnieniem dotychczasowej współpracy.

Szkolenie kadr pomocy społecznej
Szkolenie kadr pomocy społecznej
Szkolenie kadr pomocy społecznej
Szkolenie kadr pomocy społecznej
Szkolenie kadr pomocy społecznej
Szkolenie kadr pomocy społecznej
Szkolenie kadr pomocy społecznej
Szkolenie kadr pomocy społecznej
Szkolenie kadr pomocy społecznej
Szkolenie kadr pomocy społecznej
Szkolenie kadr pomocy społecznej
Szkolenie kadr pomocy społecznej
Szkolenie kadr pomocy społecznej
Szkolenie kadr pomocy społecznej