II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH

Dodane przez dyrekcja - czw., 16/09/2021 - 09:37

Kategoria

W dniu 10 września 2021 r. na terenie rekreacyjnym przy Powiatowym Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich odbył się II Powiatowy Integracyjny Przegląd Piosenki pod hasłem „Jak minął dzień?”. Ubiegłoroczny Przegląd dostarczył wielu pozytywnych wrażeń, a zgromadzona publiczność przyjęła to widowisko wręcz entuzjastycznie. Dlatego w tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wraz z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Kątach Wrocławskich zorganizowało drugą edycję Przeglądu. Motywem przewodnim imprezy były utwory Krzysztofa Krawczyka. Imprezę otworzyli: Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Pan Bogusław Jakowczyk – Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich. Uczestników Przeglądu swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Wrocławskiego – Pan Roman Potocki, Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego – Pan Piotr Chmurzyński oraz Sekretarz Powiatu Wrocławskiego – Pani Anna Żygadło. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, gminnych ośrodków pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych powiatu oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ideą Przeglądu była integracja osób z niepełnosprawnościami z lokalnym środowiskiem i przede wszystkim dobra zabawa, którą rozpoczął występ przedstawicieli Stowarzyszenia „Krzyś – Byś Kolorowo Żył" i Fundacji „Byś Kolorowo Żył” w Kątach Wrocławskich. Następnie publiczność bawiła się przy piosenkach w wykonaniu: -    seniorów z Gminnego Klubu „Senior+” w Bykowie, -   uczestników Filii Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszowie Oleśnickim, -    dzieci z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego im. Jana Pawła II w Jaszkotlu, -    seniorów z Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich, -  uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach, -  uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich. Przegląd zakończyła piosenka z akompaniamentem akordeonu, którą wykonało Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych z Siechnic. Po wysłuchaniu utworów publiczność oraz zaproszeni goście mogli oddać swój głos na najlepszego wykonawcę. Wyróżnieni zostali wykonawcy z Gminnego Klubu „Senior+” w Bykowie oraz ze Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych z Siechnic. Wszystkie podmioty biorące udział w  II Powiatowym Integracyjnym Przeglądzie Piosenki zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami. Następnie osoby z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń wspólnie bawili się przy niezapomnianych utworach Krzysztofa Krawczyka. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich – Pani Urszuli Przybyłek za udostępnienie terenu rekreacyjnego, na którym odbył się II Powiatowy Integracyjny Przegląd Piosenki.        
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH
II POWIATOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD PIOSENKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH