W zdrowym ciele zdrowy duch – „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” w 2021 r.

Dodane przez k-dembski - pon., 20/09/2021 - 11:27

W dniach 29 sierpnia 2021 r. w Sobótce, 5 września 2021 r. w Mietkowie oraz 12 września 2021 r. w Żórawinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, jako Partner wspierało akcję profilaktyczną „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”, której ideą jest zachęcanie mieszkańców Powiatu Wrocławskiego do dbania o własne zdrowie, poprzez badania profilaktyczne.

Uczestnicy akcji mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie diagnostyki w kierunku osteoporozy, wykonania badania spirometrycznego, dermatologicznego, EKG serca i diagnozy pod kątem przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych (ABI). Wykwalifikowany personel medyczny przeprowadził edukację zdrowotną pod kątem ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego. Mieszkańcy mogli dokonać pomiaru ciśnienia krwi, tętna i saturacji, a także poziomu cholesterolu i glukozy. Zainteresowanym mieszkańcom, po dokonaniu profesjonalnej analizy składu ciała dietetyk wskazywał najważniejsze problemy żywieniowe oraz proponował możliwości zmiany nawyków żywieniowych.

W świetle troski o zdrowie fizyczne mieszkańców Powiatu, tut. Centrum promowało ideę rodzicielstwa zastępczego i wolontariatu dedykowanego funkcjonującym rodzinom zastępczym  oraz edukowało w zakresie zdrowia psychicznego poprzez:

  • dystrybuowanie materiałów informacyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar doświadczających przemocy w rodzinie,
  • propagowania prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich zwiększających świadomość na temat negatywnych skutków wynikających ze stosowania przemocy wobec dzieci,
  • rozpowszechnianie oferty wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

W obecnej sytuacji pandemicznej w kraju dystrybuowano płyn do dezynfekcji rąk oraz maseczki. 

Nie zabrakło także stoiska Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich, które w okazały sposób promowało prace artystyczne uczestników Klubu, zachęcając seniorów z terenu Powiatu Wrocławskiego do aktywności.

Zachęcamy do zapoznania się relacjami z wydarzeń pod niżej wymienionymi linkami:

1. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim – 29.08.2021 r. Sobótka – Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli Biała Niedziela w Sobótce - Powiat Wrocławski (powiatwroclawski.pl)

2. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim – 05.09.2021 r. Mietków – Biała Niedziela 2021 w Mietkowie - Powiat Wrocławski (powiatwroclawski.pl)

3. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim – 29.08.2021 r. Żórawina – Ostatnia Biała Niedziela na zakończenie lata w Powiecie Wrocławskim - Żórawina - Powiat Wrocławski (powiatwroclawski.pl)

"Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” w 2021
"Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” w 2021
"Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” w 2021
"Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” w 2021
"Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” w 2021
"Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” w 2021
"Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” w 2021
"Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” w 2021
"Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” w 2021
"Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” w 2021
"Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” w 2021