Bezpłatne działania dla cudzoziemców zamieszkujących Dolny Śląsk

Dodane przez malgorzata - wt., 31/08/2021 - 13:20

Kategoria

 

W ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa Biuro Wsparcia Obywateli Państw Trzecich oferuje bezpłatne działania dla cudzoziemców zamieszkujących Dolny Śląsk. Działania w ramach projektu są zaplanowane do dnia 31.10.2021 r.

Biuro Wsparcia Obywateli Państw Trzecich ma swoją siedzibę w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy oraz składa się z poszczególnych form wsparcia:

Punkt Informacyjno - Doradczy, w ramach którego prowadzone są konsultacje mające na celu pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosków o zezwolenie na pobyt czy zezwolenie na pracę oraz w przygotowaniu niezbędnych do złożenia dokumentów. Konsultacje polegają na rozmowie z klientem, pomocy w doborze odpowiedniego wniosku oraz jego wypełnieniu wraz ze skompletowaniem załączników

Punkt Doradztwa Prawnego, gdzie można uzyskać poradę prawną, między innymi z zakresu założenia firmy, czynności codziennych, takich jak zarejestrowanie samochodu, wynajmu mieszkania czy też skonsultować się w innych kwestiach problematycznych (np. problem z otrzymaniem wypłaty).

Punkt Doradztwa Zawodowego oferuje pomoc w zaplanowaniu ścieżki zawodowej, znalezieniu ofert pracy i przygotowaniu się do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej oraz pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.

Biuro Wsparcia Obywateli Państw Trzecich oferuje także cieszącą się zainteresowaniem usługę bezpłatnego tłumaczenia dokumentów przysięgłych oraz tłumaczenie spotkań
w ramach działań projektowych. Usługa jest tymczasowo wstrzymana i planowana do wznowienia we wrześniu br.

Profil projektu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Wsparcie-obywateli-pa%C5%84stw-trzecich-zamieszka%C5%82ych-na-Dolnym-%C5%9Al%C4%85sku-104286897981829
Zakładka projektu na stronie DUW : https://www.duw.pl/pl/urzad/projekty-realizowane-pr/unia-europejska-fundusz/14621,Integracja-adaptacja-akceptacja-Wsparcie-obywateli-panstw-trzecich-zamieszkalych.html