Uroczyste przekazanie windy na rzecz Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaszkotlu

Dodane przez Marta Ścisłowska - czw., 08/07/2021 - 13:07

Dnia 6 lipca 2021 r. w siedzibie Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Jaszkotlu odbyła się uroczystość przekazania windy, która umożliwia dzieciom z niepełnosprawnością poruszanie się w budynku.

Spotkanie poprowadziła siostra Natalia – Bernadeta Kozieł – Dyrektor Ośrodka, a wśród przybyłych gości znaleźli się: Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Pan Marcin Seretny – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora PCPR oraz Pani Marta Ścisłowska – Główny specjalista PCPR, a także wychowawcy i podopieczni Ośrodka.

Zakup windy dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaszkotlu był możliwy dzięki wsparciu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” - koszt projektu wyniósł 150.025,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 45.007,50 zł, środki własne Beneficjenta 105.017,50 zł.

Zakupione urządzenie umożliwia niepełnosprawnym dzieciom funkcjonowanie oraz korzystanie z rehabilitacji, leczenia, edukacji, wydarzeń kulturalnych, a także kontakt
z naturą. Budynek Ośrodka jest dwupiętrowy. Na drugim piętrze znajdują się pokoje dziecięce dzieci szkolnych oraz klasy szkolne. Na pierwszym piętrze mieszczą się pokoje mieszkalne dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, a na parterze sale rehabilitacyjne, lekarskie oraz zaplecze kuchenne. W codziennym funkcjonowaniu dzieci muszą się przemieszczać pomiędzy piętrami. Dlatego sprawna winda była bezwzględnie konieczna, gdyż poprzednia służyła już 20 lat i często się zacinała, stanowiąc zagrożenie dla dzieci, pracowników, a częste usterki zakłócały życie i pracę Ośrodka.

Siostra Dyrektor podczas przemówienia
Przemówienie Starosty Powiatu Wrocławskiego
Siostra Dyrektor i podopieczni ośrodka
Nowo zakupiona winda
Siostra Dyrektor i zaproszeni goście