Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dodane przez Marta Ścisłowska - czw., 08/07/2021 - 10:48

Kategoria

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Do udziału zapraszamy osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Wparcie będzie świadczone przez 4 miesiące.
Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi nie ponosi za nią odpłatności.

Chętnych prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu oraz złożenie jej w terminie 14-21 lipca 2021 r. osobiście bądź drogą pocztową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.