Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” na pobyt dzienny

Dodane przez Marta Ścisłowska - czw., 08/07/2021 - 10:40

Kategoria

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Do udziału zapraszamy członków rodzin lub opiekunów z terenu powiatu wrocławskiego sprawujących opiekę:

  • nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

lub

  • nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Jedna osoba będzie mogą skorzystać z maks. 220 godzin wsparcia. Usługa pozwoli na czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi nie ponosi za nią odpłatności.

Chętnych prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu oraz Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka oraz złożenie ich w terminie 14-21 lipca 2021 r. osobiście bądź drogą pocztową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.