Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Przetargi

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursów umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestników projektu pn. "Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego"

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  3. Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych
  4. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania "Usługi szkoleniowe z zakresu wsparcia pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego"

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania "Usługi szkoleniowe z zakresu wsparcia pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego"

 

więcej >>