Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Projekt „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”

Projekt „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Beneficjent: Powiat Wrocławski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
Finansowanie projektu:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne, 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.
Wartość projektu: 1 597 166,40 zł
Kwota dofinansowania: 1 513 166,40 zł
Wkład własny: 84 000 zł
Okres realizacji projektu: 2018-01-01 do 2020-12-31Cel projektu:
Cel główny: zwiększenie liczby rodzin zastępczych gotowych do przyjęcia dziecka w struktury rodziny, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, dzieci i młodzieży oraz opiekunów usamodzielnienia z terenu powiatu wrocławskiego do końca 2020 r.

więcej >>