Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego

Wsparcie brokera edukacyjnego dla uczestników projektu

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

W dniach 4-22 grudnia 2017 r. grupa niepełnosprawnych uczestników projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" brała udział w spotkaniach z brokerem edukacyjnym. Specjalistyczne wsparcie zorganizowano w ramach zadania organizacji i sfinansowania usług wspierających aktywizację edukacyjną.

więcej >>

USŁUGA AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM w postaci specjalistycznego poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

IMG 7543W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu projektu pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne) wykonane zostało zadnie – usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym.

więcej >>

Spotkanie integracyjne uczestników projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolorDSC 0301Dnia 1 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie uczestników projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinan- sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W POMOCY SPOŁECZNEJ

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

zdjcie do artykuu 1Od dnia 1 września 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt konkursowy „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu wynosi 822.776,26 zł, w tym dofinansowanie 699.286,26 zł i wkład własny 123.490,00 zł. Realizacja projektu potrwa do dnia 30 czerwca 2019 r.

więcej >>

Wsparcie dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż wniosek Powiatu Wrocławskiego pt. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" został wybrany do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

więcej >>