Aktualności

Brązowy Krzyż Zasługi dla prowadzących Rodzinny Dom Dziecka

J i G LechW dniu 8 czerwca 2017 r. w gmachu Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, w Sali Pod Kopułą, z inicjatywy Koalicji Na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pod hasłem "Dziecko jest najważniejsze", odbył się V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego.
Podczas uroczystości Pan Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP rodzicom zastępczym, którzy otaczają opieką i miłością powierzone im dzieci.
Za zasługi w działalności na rzecz dzieci i promowania idei rodzicielstwa zastępczego Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Państwo Joanna i Grzegorz Lech - prowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Dobrzykowicach, a posiadający łącznie 15 - letnie doświadczenie pełnienia funkcji rodziców zastępczych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>

Nieodpłatna pomoc prawna

Document-page-001

Edukacja zawodowej pieczy zastępczej

0W dniach 29 – 30 maja 2017 r., w Rezydencji „ROSATO" w Mirkowie, odbyło się szkolenie dla Rodzin Zastępczych Zawodowych i opiekunów Rodzinnych Domów Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

więcej >>

„PRZYJACIEL SMOLCA”

DSC 0493 1W dniu 28 kwietnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Smolcu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji przypadającego w marcu Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Inicjatorem spotkania było Koło nr 12 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Smolcu.

więcej >>

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu będzie pracowało w następujących godzinach:

Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7:45 do 15:45
Środa od 8:45 do 16:45

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Wrocławskiego do załatwiania spraw urzędowych w ww. godzinach.

Zapraszamy na dzień otwarty Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

sp a5 dni otwarte

więcej >>

Zostań Rodzicem Zastępczym

logo PCPR jpgPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu Powiatu Wrocławskiego.
Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dziecku lub dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom prawidłowej edukacji, rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpowiednich warunków bytowych, organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku.

więcej >>