Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

UCZESTNICY POWIATOWEGO KLUBU SENIORA W KĄTACH WROCŁAWSKICH WE WROCŁAWSKIM TEATRZE KOMEDIA

teatr 1W dniu 31.08.2019 roku seniorzy z Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich uczestniczyli w premierze spektaklu pt. „Damski biznes" w reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego we Wrocławskim Teatrze Komedia. Sztuka o relacjach damsko-męskich okazała się pełna humoru, zwrotów akcji, ciętych ripost i soczystych dialogów. Jednym słowem: „pomieszanie z poplątaniem".

więcej >>

SZKOLENIE KADR POMOCY SPOŁECZNEJ

1W dniu 6 września 2019 r., na terenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, odbyło się szkolenie dla pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego pt.: „Instytucjonalne formy wspierania rodziny na terenie Powiatu Wrocławskiego", zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w ramach projektu „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego".

więcej >>

Zaproszenie na VI Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych

Plakat piknikPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu serdecznie zapraszają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów

w dniu 14 września 2019 r. w godz. 12.00 – 16.00
do Brzeziej Łąki (boisko przy Świetlicy Wiejskiej, ul. Sportowa 2)

na

VI Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych

pod patronatem Pana Romana Potockiego – Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Pana Wojciecha Błońskiego – Wójta Gminy Długołęka.

Serdecznie zachęcamy do przybycia!

POWIATOWY KLUB SENIORA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

senior-plus-logoPowiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich rozpoczął swoją działalność dnia 1 marca 2019 r. i funkcjonuje w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Działania Klubu skierowane są do osób zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego, które ukończyły 60. rok życia i są nieaktywne zawodowo. Praca Powiatowego Klubu Seniora ukierunkowana jest na motywowanie seniorów do czynności samopomocowych, tworzenie nowych więzi, przeciwdziałanie marginalizacji i rosnącej przepaści międzypokoleniowej oraz w celu podejmowania przez osoby starsze aktywności twórczej, kulturalnej i społecznej.
Klub stanowi dzienną formę wsparcia i liczy 30 miejsc. Zajęcia o charakterze kulturalnym, prozdrowotnym, rekreacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym są prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600. Pobyt i zajęcia realizowane w ramach działalności Klubu są dobrowolne i nieodpłatne.

więcej >>

MIESZKANIE CHRONIONE W KĄTACH WROCŁAWSKICH

LogoMCh

Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich, po przerwie związanej z remontem w 2018 r., funkcjonuje na nowo od marca 2019 r. i działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, którzy mogą w Mieszkaniu przebywać do ukończenia 25 roku życia.
Mieszkanie dysponuje pięcioma miejscami, a pobyt w nim ma charakter całodobowy. W skład Mieszkania wchodzą trzy pokoje: 2-dwuosobowe i 1-jednoosobowy, pomieszczenia użytkowe wspólne: tj.: przedpokój, kuchnia, salon z jadalnią i toaleta z łazienką. Zaadaptowane, przystosowane i nowocześnie urządzone pomieszczenia Mieszkania Chronionego zostały wyposażone w sprzęt AGD, komputerowy i telewizyjny.
Mieszkanie Chronione, jako jedna z form wsparcia, ma na celu przygotowanie młodej osoby do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz zintegrowanie jej ze społecznością lokalną. Specjalistyczna kadra wspomaga osoby przebywające w Mieszkaniu w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie to polega na nauce i utrwalaniu umiejętności w wykonywaniu codziennych czynności domowych, m.in.: w planowaniu wydatków, pomocy w pozyskaniu mieszkania ipracy, zdobyciu wykształcenia i zawodu. Praca specjalistów dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających z tej formy wsparcia.

więcej >>

WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WROCŁAWSKIEGO DOŚWIADCZAJĄCYCH KRYZYSU EMOCJONALNEGO

Mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego znajdujący się w trudnej, kryzysowej sytuacji mogą skorzystać ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Smolniku 22 w Gminie Leśna w Powiecie Lubańskim.

więcej >>

CAŁODOBOWE SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE I SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI

Kobiety z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży, a także ojcowie z  małoletnimi dziećmi i inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi z Powiatu Wrocławskiego, które znajdują się trudnej sytuacji życiowej  i doświadczają kryzysu emocjonalnego, mogą otrzymać pomoc w postaci schronienia oraz specjalistycznej pomocy w Ośrodku Wsparcia  w Pobiednej, ul. Hetmańska 61, w Powiecie Lubańskim.

więcej >>