Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W POMOCY SPOŁECZNEJ

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolor

zdjcie do artykuu 1Od dnia 1 września 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt konkursowy „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu wynosi 822.776,26 zł, w tym dofinansowanie 699.286,26 zł i wkład własny 123.490,00 zł. Realizacja projektu potrwa do dnia 30 czerwca 2019 r.

więcej >>

List do św. Mikołaja

List od w. Mikoaja Fundacja Dajemy Dzieciom SiJuż po raz czwarty Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza wszystkich do udziału w charytatywnej akcji świątecznej „List od św. Mikołaja". Wysyłając list ze strony www.listodmikolaja.fdds.pl można nie tylko sprawić bliskiemu dziecku wyjątkową niespodziankę, ale także pomóc podopiecznym fundacji!

więcej >>

Projekt Twoja Szansa

59W imieniu Stowarzyszenia Humaneo zapraszamy do udziału w projekcie "Twoja Szansa" skierowanym do osób zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji o projekcie tutaj.

Dolnośląskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego 2017

Obraz 008W dniu 17 listopada 2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala – Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego.

więcej >>

Szkolenie Kadry Pomocy Społecznej z terenu powiatu wrocławskiego

Obraz 026W dniach 9-10 listopada 2017 r. z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, przedstawiciele Kadry Pomocy Społecznej z terenu powiatu wrocławskiego uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w Hotelu SPORTWERK w Biskupicach Podgórnych, w gminie Kobierzyce. Dwudniowe szkolenie pt. „Działania interpersonalne w pracy pracowników służb społecznych i ich realizacja w praktyce" skoncentrowane było na doskonaleniu metodycznym i zawodowym pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice i Sobótka oraz tut. Centrum.

więcej >>

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON

Logo PFRONPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje o możliwości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych.

więcej >>

Zaproszenie do projektu CEMS Chance

plakat  Cems ChanceCems Chance to projekt Stowarzyszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej CEMS Club Warszawa, skierowany do uczniów klasy trzeciej gimnazjum oraz pierwszej szkoły średniej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej lub finansowej (dotyczy to również młodzieży z rodzinnej opieki zastępczej) służący ich motywowaniu  pomocy w wyznaczaniu celów na przyszłość.

więcej >>