Aktualności

„PRZYJACIEL SMOLCA”

DSC 0493 1W dniu 28 kwietnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Smolcu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji przypadającego w marcu Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Inicjatorem spotkania było Koło nr 12 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Smolcu.

więcej >>

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu będzie pracowało w następujących godzinach:

Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7:45 do 15:45
Środa od 8:45 do 16:45

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Wrocławskiego do załatwiania spraw urzędowych w ww. godzinach.

Zapraszamy na dzień otwarty Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

sp a5 dni otwarte

więcej >>

Zostań Rodzicem Zastępczym

logo PCPR jpgPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu Powiatu Wrocławskiego.
Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dziecku lub dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom prawidłowej edukacji, rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpowiednich warunków bytowych, organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku.

więcej >>

Fundacja Eudajmonia z ofertą dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego

Spotkanie EudajmoniaDnia 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektów realizowanych przez Fundację Eudajmonia na rzecz mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

 

więcej >>

Projekt #SMARTme dla wychowankow rodzinnej pieczy zastępczej

LOGO F RiP W imieniu Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczosć serdecznie zapraszamy młodzież w wieku od 17 do 25 lat przebywajacą w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej do udziału w projekcie #SMATRme. Udział w projekcie daje uczestnikom możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz zdobycia umiejętności ułatwiających wejscie na rynek pracy oraz stwarza szanse wsparcia wychowanków w świadomym i odpowiedzialnym łączeniu nauki z pasją i zainteresowaniami, planami na przyszłość oraz karierą zawodową.    


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie Fundacji pod adresem http://frip.org.pl/smartme 

 

Niebieska linia

Stowarzlogo Niebieska Liniayszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" z Warszawy, które prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" informuje, iż nadal prowadzi swoją działalność i świadczy pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Powyższe stanowisko ww. Stowarzyszenia wynika z faktu, iż w ostatnim czasie, pojawił się chaos informacyjny dotyczący nieprawdziwych informacji na temat funkcjonowania „Niebieskiej Linii", jakoby przestała działać lub ograniczyła zakres swojej działalności.

więcej >>

Kurs programowania dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

I Ty finalFundacja EY jako partner programu „Możesz ITy" zaprasza pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do udziału w pełnym, bezpłatnym kursie programowania, dzięki któremu zdobędą zawód.

więcej >>