Aktualności

Pierwszy krok w zawodową przyszłość

Plakat EGDInformujemy, iż w w chwili obecnej rozpoczął się nabór kandydatów do projektu "Pierwszy krok w zawodową przyszłość" współfinansowanego przez ze środków Unii Europejskiej.
Projekt skierowany jest do ludzi młodych, pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które są bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy. Osoby te muszą być mieszkańcami powiatu wrocławskiego, powiatu kłodzkiego lub Wrocławia, oraz nie mogą uczyć się w trybie dziennym. W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby z terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne.

więcej >>

Konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia”

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o kolejnym konkursie plastycznym pt. „Święta Bożego Narodzenia", organizowanym przez Fundację Znajdź Pomoc.

Celem konkursu jest:
a) rozwój umiejętności plastycznych uczestników;
b) aktywizacja społeczna,
c) rozwój pasji i arteterapia różnych grup beneficjentów Fundacji,
d) szerzenie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możli- wościach ich terapeutycznego wykorzystania,
e) wyłonienie prac, które najcelniej odzwierciedlą tematykę Konkursu.

więcej >>

Integracja w Żórawinie - IV Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych

DSC 0428W dniu 9 września 2017 r. w parku przy ul. Kopernika w Żórawinie odbył się IV Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami Pikniku było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wraz z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego. Imprezę honorowym patronatem objęli: Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Pan Jan Żukowski – Wójt Gminy Żórawina.

więcej >>

Rodzic Zastępczy od zaraz


logo PCPR jpgPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>

Wsparcie dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolorPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż wniosek Powiatu Wrocławskiego pt. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" został wybrany do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

więcej >>