Aktualności

Ogólnopolski Portal Wsparcia

plakat-min-page

VI Powiatowy Piknik Rodzinny

0Dnia 10 czerwca 2017 r. w Wiosce Indiańskiej w Zabrodziu odbył się VI Powiatowy Piknik Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka. Ponad 210 uczestników zostało przywitanych przez Panią Arletę Szmigielską - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Panią Magdalenę Kuźnicką - Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
Do uczestników Pikniku słowa wdzięczności za trud wychowawczy skierował Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, Pan Ryszard Jaroń - Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego oraz Pan Antoni Kopeć - Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Wśród gości zaproszonych znaleźli się Radni Powiatu Wrocławskiego: Pani Maria Biegańska, Pan Paweł Filipczak, Pan Miłosz Szczurowski oraz Pan Wiesław Zając.

więcej >>

Szkolenie dla Stowarzyszenia „KRZYŚ - Byś Kolorowo Żył”

IMG 7071W dniu 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „KRZYŚ – Byś Kolorowo Żył" w Kątach Wrocławskich odbyło się szkolenie pn. „Zachowania agresywne u osób z dysfunkcją intelektualną" zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W spotkaniu uczestniczyli rodzice podopiecznych Stowarzyszenia, a poprowadzili je pracownicy Centrum (psychologowie): Ewa Druszcz oraz Paulina Mielczarek. Celem głównym szkolenia było pozyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego postępowania wobec zachowań agresywnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

więcej >>

Konkurs Moje Bezpieczne Wakacje 2017

Informujemy, że na stronie https://bezpiecznewakacje.pl/ pojawiła się informacja o nowym konkursie dla dzieci "Moje Bezpieczne Wakacje 2017" - (Nie)znane atrakcje mojego regionu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i zapraszamy do udziału.

Brązowy Krzyż Zasługi dla prowadzących Rodzinny Dom Dziecka

J i G LechW dniu 8 czerwca 2017 r. w gmachu Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, w Sali Pod Kopułą, z inicjatywy Koalicji Na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pod hasłem "Dziecko jest najważniejsze", odbył się V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego.
Podczas uroczystości Pan Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP rodzicom zastępczym, którzy otaczają opieką i miłością powierzone im dzieci.
Za zasługi w działalności na rzecz dzieci i promowania idei rodzicielstwa zastępczego Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Państwo Joanna i Grzegorz Lech - prowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Dobrzykowicach, a posiadający łącznie 15 - letnie doświadczenie pełnienia funkcji rodziców zastępczych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>

Nieodpłatna pomoc prawna

Document-page-001

Edukacja zawodowej pieczy zastępczej

0W dniach 29 – 30 maja 2017 r., w Rezydencji „ROSATO" w Mirkowie, odbyło się szkolenie dla Rodzin Zastępczych Zawodowych i opiekunów Rodzinnych Domów Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

więcej >>