Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

IMG 20191008 103200W dniu 8 października 2019 r. miało miejsce trójstronne uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej dla młodzieży, osób wymagających rehabilitacji, z niepełnosprawnościami oraz seniorów w Żórawinie,w budynku przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP.

więcej >>

WYCIECZKA UCZESTNIKÓW POWIATOWEGO KLUBU SENIORA W KĄTACH WROCŁAWSKICH DO WROCŁAWIA

IMG 0362W dniu 20 września 2019 r. uczestnicy Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich udali się na wycieczkę do Wrocławia. Swoją turystyczną przygodę rozpoczęli od Ostrowa Tumskiego. W trakcie zwiedzania tego przepięknego miejsca seniorzy zapoznali się z historią m.in.: kościoła św. Marcina, gotyckiej Archikatedry św. Jana Chrzciciela, Mostu Tumskiego.

więcej >>

VI Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych.

DSC 0009

W dniu 14 września 2019 r. na boisku sportowym przy świetlicy wiejskiej w Brzeziej Łące odbył się VI Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami Pikniku było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wraz z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego. Imprezę honorowym patronatem objęli: Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Wojciech Błoński – Wójt Gminy Długołęka.

więcej >>

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II – semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

Logo PFRONInformujemy o możliwości składania wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wraz z wnioskiem SOW należy wypełnić wymagane załączniki, po czym należy je dołączyć w formie skanu do wniosku w platformie SOW.

Z udogodnienia tego będą mogły skorzystać osoby posiadające profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną będzie premiowane dodatkiem do 800 zł.

Wnioski w wersji papierowej - do pobrania w zakładce 'Materiały do pobrania' - dla osób niekorzystających z systemu SOW i nieubiegających się o dodatek – do 800 zł, są przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Kościuszki 131, IV p., pokój 435 w godzinach od 7.45 do 15.45. Wszelkie informacje są udzielane pod numerem tel.: (71) 72 22 060. Ponadto szczegółowe informacje w sprawie programu są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd".

Termin przyjmowania wniosków: do 10 października 2019 r. dla wniosków dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020.