Aktualności

V Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2016

DTOP 2016 - zaproszenie 19.10-page-001Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Dolnośląską Siecią Doradztwa Poza- rządowego oraz Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella"/Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 zapraszają dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz przedstawicieli instytucji publicznych do udziału w V Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2016, które odbędą się 26 listopada 2016 na terenie Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego „Krzyżowa" k. Świdnicy.

więcej >>

Bezpłatne konsultacje indywidualne dla dzieci i rodziców/ opiekunów w Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie we Wrocławiu

W imieniu Fundacji NON LICET z Wrocławia zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznej, bezpłatnej pomocy w ramach Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie 2016/2017. Oferta zapewnia bezpłatne konsultacje w przypadkach krzywdzenia dziecka oraz podejrzenia krzywdzenia dziecka dla podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów.

więcej >>

START W LEPSZE JUTRO DZIĘKI AKTYWNOŚCI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe do udziału w projekcie „Start w lepsze jutro dzięki aktywności zawodowo-edukacyjnej", organizowanym przez Centrum Wspierana Biznesu „Europea" i Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsię- biorczości". Ze szczegółami oferty można zapoznać się poniżej oraz na stronie www.kursyipraca.pl.

więcej >>

Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w UMWD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przekazuje informację, dotyczącą organizowanego przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, spotkania dotyczącego „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".

więcej >>

Ferie marzeń z fundacja Ernst&young

FERIE MARZEN


Zapraszamy do udziału w konkursie przygotowanym przez Fundację Ernst&Young.

więcej >>

Grupa wsparcia dla osób w żałobie

grupa wsparcia Wroclaw

Aktywizacja. Praca. Integracja. Staż

Projekt APIS - Aktywizacja. Praca. Integracja. Sta

Dofinansowanie dla studentów – Moduł II, pilotażowy program „Aktywny samorząd”

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przypomina, iż wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON przyjmowane są do dnia 10 października 2016 r. Decyduje data wpływu do PCPR lub data stempla pocztowego.

Druki wniosków dostępne są w zakładce Materiały do pobrania oraz w siedzibie Centrum przy ul. Kościuszki 131.