Aktualności

Projekt Cems Chance - edycja 2017

chance-onepager-XII-2017

więcej >>

DZIEŃ INWALIDY W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE

DSC 0485W dniu 29 marca 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Inicjatorem spotkania był Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kątach Wrocławskich.

więcej >>

PODZIAŁ ŚRODKÓW PFRON

logo PFRON 2011 rW dniu 28 marca 2017 r. podjęta została Uchwała Nr XVI/124/17 Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2017.


Zgodnie z informacją Prezesa Zarządu PFRON w Warszawie Powiat Wrocławski, na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej otrzymał kwotę 1.087.466 zł. Jest ona niższa o 38.749 zł od kwoty przyznanej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację w/w zadań w roku 2016.

więcej >>

Informacja dotycząca konsultacji prawnych

Informujemy, że konsultacje prawne dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej odbędą się dniu 6 kwietnia 2017 r. w godzinach 10:00-14:00. Nie będzie konsultacji w dniu 30 marca 2017 r.

Kolejne spotkania prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, tj. w każdy czwartek w godzinach 12:00 - 14:00.

Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem spotkania.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w okresie od czerwca 2017 r. do grudnia 2017 r. będzie realizowało Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany m.in. do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i zakłada 10 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych (grupa otwarta).

więcej >>

Rekrutacja do Projektu "Pierwszy krok do zatrudnienia" dla osób w wieku 15-24 lat: płatne staże, szkolenia, dotacje na założenie firmy!

Eudajmonia NEET2Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o wznowieniu rekrutacji do projektu, wspierającego młodych ludzi na rynku pracy pn. „Pierwszy krok do zatrudnienia - program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji".

Projekt jest prowadzony przez Polską Izbę Młodych Przedsiębiorców oraz Fundację Eudajmonia i kierowany do młodych mieszkańców zamieszkujących teren województwa dolnośląskiego.

więcej >>

PROJEKT USŁUGI ASYSTENCKIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z OBSZARU DOLNEGO ŚLĄSKA

Fundacja „Promyk Słońca", w partnerstwie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, realizuje projekt „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

więcej >>

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – edycja 2017

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego do ubiegania się w 2017 r. o dofinansowania w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej >>