Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Dofinansowanie dożywienia w ramach programu Pajacyk INFORMACJA DLA NGO

business-4271251 1280Pajacyk to program dożywiania dzieci prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną. Jego celem jest wspieranie dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpęczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej pod adresem https://www.pajacyk.pl/#problem-glodu

 

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Wrocławskim

plakat

Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem?

Koronawirus plakat

PRZEZ DOŚWIADCZENIE DO ZATRUDNIENIA

OPTIMAL Spółdzielnia Socjalna zaprasza do udziału w projekcie pn. "Przez doświadczenie do zatrudnienia".

Projekt skierowany jest dla osób zamieszkujących Dolny Śląsk, w tym:

- kobiet bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy
- kobiet biernych zawodowo
- kobiet o niskich kwalifikacja
- kobiet bez doświadczenia zawodowego
- kobiet z niepełnosprawnością
- kobiet zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją.

Więcej informacji pod adresem: https://www.optimal.walbrzych.pl/realizowane-proekty/3

 

INWESTUJ W SIEBIE

Inwestuje w siebie II edycja-1