Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Spotkania z seniorami

Zdjęcie przedstawiające osoby uczestniczące w spotkaniuPracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w październiku 2013 r. wzięli udział w cyklu spotkań z seniorami pn. „Bezpieczna i aktywna jesień życia – oferty współpracy dla seniorów”. Projekt realizowany był przez Powiat Wrocławski we współpracy z gminami powiatu, Komendą Miejską Policji we Wrocławiu oraz Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

 

Przedmiotem spotkań były miniwykłady traktujące o zasadach bezpieczeństwa, prawach i obowiązkach konsumentów, aktywności w trzecim sektorze oraz formach wsparcia oferowanych mieszkańcom przez Powiat Wrocławski. Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Magdalena Kuźnicka oraz pracownicy Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych – Agata Gwara i Marta Ścisłowska przedstawili zakres realizowanych przez Centrum zadań, szczególnie uwzględniając ofertę wsparcia skierowaną do osób niepełnosprawnych, wśród których często znajdują się osoby w wieku senioralnym.

 

Spotkania odbyły się w gminach: Kobierzyce (15.10.2013 r.), Długołęka (15.10.2013 r.), Siechnice (16.10.2013 r.), Jordanów Śląski (16.10.2013 r.), Żórawina (21.10.2013 r.), Kąty Wrocławskie (21.10.2013 r.) oraz Sobótka (24.10.2013 r.). Łącznie uczestniczyło w nich blisko 140 osób.

 

Zdjęcie przedstawia wystąpienie Pani Marty Ścisłowskiej - Pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

 

Zdjęcie przedstawia przemówienie Pani Marty Ścisłowskiej

 

Zdjęcie przedstawia wystąpienie Pani Agaty Gwara - Starszego inspektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

Uczestnicy spotkania

 

uczestnicy spotkania

 

Zdjęcie przedstawia przemówienie Pani Agaty Gwara

 

Zdjęcie przedstawia osoby uczestniczące w spotkaniu

 

Przemówienie Pani Magdaleny Kuźnickiej - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

Uczestnicy spotkania

 

Bezpłatne szkolenie "Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci" 23-24.10.2013 Świdnica

Stowarzyszenie ADESSE serdecznie zaprasza profesjonalistów, osoby pracujące z rodzinami z małymi dziećmi do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci". Głównymi tematami szkolenia będą zagadnienia:

  1. Fazy cyklu rozwoju rodziny – charakterystyka rodziny z małym dzieckiem.
  2. Rozwój psychofizyczny dziecka w okresie 0-3 lata.
  3. Proces separacji i indywiduacji według M. Mahler.
  4. Prawdy i mity na temat krzywdzenia dzieci.
  5. Czynniki wspierające i zaburzające rozwój małego dziecka.
  6. Specyficzne formy krzywdzenia małych dzieci. Czynniki ryzyka krzywdzenia małych dzieci.
  7. Wspieranie rodziców małych dzieci: sposoby radzenia sobie z atakami złości; kary a konsekwencje.
  8. Podejmowanie interwencji w sytuacji krzywdzenia małego dziecka – rozmowa z rodzicami.

Szkolenie odbędzie się 23 i 24 października 2013r., w godz. 8.30 – 15.30 (16h), w Świdnicy, w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. Długiej 33. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Realizatorami będą doświadczeni trenerzy:
Agnieszka Tekiela – psychoterapeuta, pedagog, trener. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Pracowała m. in. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowała projekty adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Beata Oleksy – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta, pedagog. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pracowała m. in. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, realizowała projekty adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (do 21.10.2013 r.). Ilość miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo udziału mają osoby z terenu powiatu świdnickiego, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela – Beata Oleksy, tel. 607 30 86 73.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje.

FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.

Bezpłatne warsztaty dla osób dorosłych

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne zajęcia grupowe dla osób dorosłych z zaburzeniami nastroju oraz dla osób w wieku senioralnym z zaburzeniami pamięci, osób dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi.

W ramach zajęć wtorkowych uczestnicy nauczą się, jak sobie radzić m.in. z:
- zaburzeniami nastroju,
- zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi,
- myślami negatywnymi, niską samooceną,
- brakiem motywacji, stresem, smutkiem, samotnością,
- poprawą relacji interpersonalnych.
Uczestnicy zostaną zaznajomieni z treningiem autogennym i innymi technikami relaksacyjnymi oraz ćwiczeniami aktywizującymi ciało (z elementami kinezjologii).
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY WTOREK, W GODZINACH 10.00-12.00

Na zajęciach środowych będą poruszane tematy:
- usprawniania funkcji poznawczych,
- ćwiczenia pamięci i umysłu,
- rehabilitacja neuropsychologiczna.
Cykl środowy to zajęcia psychoedukacyjne oraz bezpłatne konsultacje psychologiczne i neuropsychologiczne, m.in. dla pacjentów z zaburzeniami pamięci.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ ŚRODĘ W DWÓCH GRUPACH:
GR I- (10.00-11.30), GR II- ( 11.30-13.00).

W ramach bezpłatnych terapii grupowych specjaliści Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii przeprowadzą bezpłatne przesiewowe badania pamięci, cykl warsztatów i wykładów psychoedukacyjnych. Zapewnia się konsultacje psychologiczne.
Uczestnictwo we wszystkich zajęciach i badaniach jest bezpłatne. Jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i duże zainteresowanie prosimy o wcześniejszą rejestrację: telefoniczną: 071/332 36 70 (pon -pt: 9 - 20) lub e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
ul. Sienkiewicza 116/4; 50-347 Wrocław
tel./fax: (71) 332 36 70 tel./fax: (71) 361 60 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
skype: dcp.wroclaw
web: www.dcp.wroclaw.pl

SZKOLENIE KADRY KIEROWNICZEJ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Zdjęcie przedstawia uczestników szkoleniaW malowniczych Sulistrowiczkach położonych w Ślężańskim Parku Krajobrazowym na terenie gminy Sobótka, w budynku Centrum Szkolenia i Wolontariatu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w dniach 3 – 4 października 2013 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu dla kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego. Zaproszonych gości – kierowników, dyrektorów i pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powitał Pan Andrzej Szawan – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Ks. Janusz Jastrzębski – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Szkolenie rozpoczęło się od prezentacji Dyrektor Arlety Szmigielskiej, która przedstawiła rozwój rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego po wprowadzeniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012 r. Następnie Agnieszka Suska – Dyrektor Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich opowiedziała historię placówki w Kątach Wrocławskich oraz zmiany, jakie miały w niej miejsce na przestrzeni ostatnich lat.
Druga część szkolenia dotyczyła omówienia procedur wprowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, m. in.: realizacji postanowień sądowych dotyczących umieszczania małoletnich w pieczy zastępczej, roli ośrodków pomocy społecznej w przygotowaniu rodziny do realizacji postanowienia sądowego dotyczącego odbioru dzieci, oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny sytuacji rodziny zastępczej/prowadzących Rodzinny Dom Dziecka, tworzenia planów pomocy dziecku i współpracy z asystentem rodziny, które zostały przedstawione przez Katarzynę Kosinkiewicz – pedagoga Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Kamilę Szarek – koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej tutejszego Centrum.
Zaproszeni goście mogli również wziąć udział w warsztatach psychologicznych prowadzonych przez Magdę Saskę-Radwan – psychologa Centrum, a także podziwiać pokaz prac oraz występ taneczny w wykonaniu wychowanków Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.
W drugim dniu szkolenia pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Aleksandra Matusiak oraz Inetta Nalewajko omówiły zasady finansowania pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności wykaz świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych oraz wynagrodzeń dla rodzinnej pieczy zastępczej, porozumienia między powiatami, odpłatność gmin, odpłatność rodziców biologicznych, zobowiązania alimentacyjne rodziców biologicznych oraz plany na 2014 r. Dyrektor Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich omówiła formułę organizowanych w placówce posiedzeń Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka oraz planów pomocy dziecku tworzonych w porozumieniu z asystentami rodzin podopiecznych.
Szkolenie zakończyło się dyskusją na temat współpracy pomiędzy instytucjami powołanymi do działalności na rzecz tych najbardziej potrzebujących. Spotkanie pozwoliło na wyciągnięcie wniosków dotyczących zapotrzebowania na szkolenie asystentów rodzinnych z terenu Powiatu Wrocławskiego i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Sporządziła: Magda Saska-Radwan

Konkurs plastyczny "Rodzic Na Zastępstwo"

nagrody za wykonanie prac plastycznych do konkursu Rodzic na zastepstwoPromocja rodzinnych form pieczy zastępczej stanowi ciągłe wyzwanie dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w skali całego kraju. Wyzwanie to polega nie tylko na pozyskiwaniu nowych kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych ale także na budowaniu pozytywnego wizerunku rodziny w oczach podopiecznych różnych form pieczy zastępczej.
Mając powyższe na uwadze Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił konkurs plastyczny na wykonanie plakatu na temat „RODZIC na ZASTĘPSTWO", realizowanego w ramach kampanii promocyjno – informacyjnej dotyczącej promowania rodzicielstwa zastępczego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu rozpowszechniło informację o konkursie wśród wychowanków instytucjonalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego.
W efekcie 7 podopiecznych Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Wilczkowie zostało wyróżnionych dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi za wykonanie prac plastycznych.

Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie dla Powiatu Wrocławskiego w konkursie Samorząd Równych Szans 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z przyjemnością informuje, iż Powiat Wrocławski otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Samorząd Równych Szans 2013 na najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez polskie samorządy. Zostało ono przyznane za realizację, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Euro-Concret z Wrocławia, projektu „PER ASPERA AD ASTRA” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ramach tego projektu osoby niepełnosprawne otrzymały wsparcie finansowe i merytoryczne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Konkurs Samorząd Równych Szans organizowany jest cyklicznie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa, a w 2013 r. miała miejsce jego piąta edycja. Jego celem jest promocja dobrych praktyk realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz szeroko pojętej aktywności osób niepełnosprawnych w rożnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Wyróżnienie dla Powiatu Wrocławskiego oraz 23 innych samorządów zostało przyznane przez Kapitułę Nagrody pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystej gali połączonej z warsztatami poświęconymi tematyce osób niepełnosprawnych, które odbędą się w dniach 14-15 listopada w Karpaczu.

SPOTKANIE Z EMERYTAMI, RENCISTAMI I INWALIDAMI Z SIECHNIC I ŻÓRAWINY

Zdjęcie przedstawia przemowę Pana Andrzeja Szawana - Starostę Powiatu WrocławskiegoDnia 23 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Siechnice", mające na celu integrację seniorów pochodzących z dwóch gmin naszego Powiatu – Siechnic i Żórawiny, zorganizowane w ramach zadania pn.: „Spotkajmy się w Powiecie Wrocławskim".

W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Szawan – Starosta, Paweł Wardęga – Sekretarz, Barbara Kosterska – Radna Powiatu Wrocławskiego, Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Grzegorz Miś – Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz zaproszeni goście, którzy mieli możliwość zapoznania się ze strukturą funkcjonowania urzędu oraz realizowanymi zadaniami.

W pierwszej części spotkania Magdalena Kuźnicka przedstawiła zebranym multimedialną prezentację dotyczącą zadań realizowanych przez Centrum i rodzajów wsparcia oferowanego dla osób niepełnosprawnych. Prezentacja zawierała także zagadnienia o pieczy zastępczej, Dyżurnym Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie, o zatrudnieniu oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, jak również licznych projektach realizowanych przez Centrum skierowanych m.in. do seniorów.

Następnie goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia Grzegorza Misia, który omówił realizowane przez siebie zadania. Jednocześnie zachęcał wszystkich do uczestnictwa i korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w ramach rozpoczynającego się jesienią cyklu spotkań z mieszkańcami w gminach Powiatu Wrocławskiego.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, w gronie ponad 80 osób.

spotkanie stowarzyszenia w starostwie - zdjcie przedstawia przybyłych goci

spotkanie stowarzyszenia w starostwie - podziękowania

Zaproszenie do “projektu rowerowego” dla osób niepełnosprawnych

Na Dolnym Śląsku realizowane będą bezpłatne szkolenia i wycieczki z użyciem rowerów typu handbike - z napędem ręcznym dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dodatkowo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu funkcjonować będzie bezpłatna wypożyczalnia tego typu rowerów. Jest to efekt “projektu rowerowego”, którego celem jest aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych, a którego honorowym patronem jest Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu realizuje projekt pt. “Aktywizacja osób niepełnosprawnych za pomocą rowerów integracyjnych”. Działania te są finansowane ze środków PFRON, będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i objęte zostały honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia. Projekt realizowany będzie na terenie Dolnego Śląska. Będą to szkolenia dotyczące użytkowania rowerów typu handbike, ukoronowane praktycznym ich zastosowaniem - podczas wycieczek rowerowych. Każde ze szkoleń i wycieczek przewidziane jest dla 10 osób niepełnosprawnych i 10 osób z ich otoczenia (opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy). Organizatorzy zapewniają bezpłatne przeszkolenie teoretyczne, materiały szkoleniowe, rowery typu handbike oraz dobrą zabawę dla wszystkich uczestników.

- Sam jestem niepełnosprawny ruchowo, na co dzień poruszam się na wózku inwalidzkim. Te rowery to świetna sprawa! Mogę pojechać “normalnie” na wycieczkę z moimi sprawnymi ruchowo znajomymi. Chcę, żeby jak najwięcej osób niepełnosprawnych skorzystało z tej możliwości - podsumowuje idee projektu jego koordynator - Krzysztof Jankowski (na zdjęciu).

Dodatkowo przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w okresie letnim będzie funkcjonowała nieodpłatna wypożyczalnia rowerów typu handbike, czyli rowerów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosrpawnych ruchowo. Wypożyczalnia jest dodatkowym działaniem pilotażowym realizowanym równolegle z “projektem rowerowym” i jest prowadzona w ramach wolontariatu przez studentów uczelni. Warunkiem wypożyczenia roweru jest odbycie szkolenia z użytkowania roweru typu handbike. Organizatorzy zapraszają osoby niepełnosprawne chcące uczestniczyć w “projekcie rowerowym”. Istnieje możliwość przyjazdu “ekipy rowerowej” na plenerowe imprezy na terenie Dolnego Śląska i realizacja szkoleń oraz wycieczek w czasie tych imprez. Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji Dobry Cel, która jest partnerem projektu www.dobrycel.pl lub kontaktując się z koordynatorem:

Krzysztof Jankowski

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel.+48 500 457 181

 Zdjęcie osoby na rowerze typu handbike