Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Dyrektor PCPR we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko: pedagog w Zespole ds. pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko: pedagog w Zespole ds. pieczy zastępczej

Wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika.
 2. Co najmniej 3 –letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej/pieczy zastępczej.
 3. Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Własny samochód.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 3. Kopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
IV piętro, pok. 431

lub adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pedagoga"

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 72 21 860
Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Dokumenty należy składać do dnia 26 maja 2014 r.

Cykl wykładów pn. "Zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego"

logo

W dniu 8 maja 2014 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbył się cykl wykładów pn. „Zarządzanie budżetem gospodarstwa domowego" adresowany do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego oraz ich opiekunów usamodzielnienia.

więcej >>

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Spotkanie Spoecznej Rady Dnia 16 kwietnia 2014 r. w Sali szkoleń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady: Pani Joanna Bryłkowska-Hehn, Pani Bożena Łoposzko, Pani Monika Rosa i Pan Marcin Seretny oraz zaproszeni goście: Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu i Pani Marta Ścisłowska – Pracownik socjalny PCPR.

 

więcej >>

Warsztaty pn. "Zarządzanie budzetem domowym"

logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu serdecznie zaprasza usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz ich opiekunów usamodzielnienia na warsztaty "Zarządzanie budżetem domowym", które są organizowane w ramach projektu systemowego „Postaw na aktywność" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>

Informacja dotycząca najbliższych konsultacji prawnych

Informujemy, że najbliższe konsultacje prawne dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej odbędą się 8 maja 2014 r. w godzinach 12:00 – 14:00.
Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania.

Informacja o podziale środków PFRON w 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 15kwietnia 2014 r. podjęta została Uchwała Nr XXV/221/14 Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2014.

więcej >>