Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Skrócenie terminu przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

W związku z powyższym wnioski w przypadku Modułu I będą przyjmowane do dnia 30 sierpnia 2014 r. W Module II data przyjmowania wniosków pozostaje bez zmian (30 września 2014 r.).

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że Stowarzyszenie „INTRO" z siedzibą we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 4/5/6 udziela pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej ofiarom przestępstw. Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem na rok 2014 realizowane jest w ramach projektu „Do pełni sił" dofinansowanym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Stowarzyszenie „INTRO" świadczy nieodpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, zwłaszcza dla osób, które mają trudności z samodzielną obroną swoich interesów.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.intro.org.pl lub www.psychotekst.pl

Spotkanie osób niepełnosprawnych z Fundacją Aktywizacja

IMG 1356Dnia 29 maja 2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, które zostało zorganizowane i poprowadzone przez pracowników Fundacji Aktywizacja we współpracy z PCPR. Wzięły w nim udział osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego. Podczas spotkania miały one możliwość rekrutacji do projektów „Profesjonalni Niepełnosprawni” oraz „Krok do samodzielności”.

 

więcej >>

Konferencja - orzekanie o pieczy zastępczej

zdjęcie przedstawia uczestników na konferencjiW dniu 23 maja 2014 r. na terenie Domu Dziecka im. Świętego Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich odbyła się pierwsza konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - Koło przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wraz z Powiatem Wrocławskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Domem Dziecka w Kątach Wrocławskich dotycząca zagadnień związanych z orzekaniem o pieczy zastępczej.

więcej >>

Dzień otwarty Punktu Konsultacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza na Dzień Otwarty Punktu Konsultacyjnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach.
Zapraszamy do skorzystania z konsultacji naszych pracowników w zakresie spraw osób niepełnosprawnych.
Szczegóły w załączonej ulotce.

ulotka-front

ulotka-back

Konkurs fotograficzny "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej"

Plakat do konkursuDolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza Konkurs fotograficzny „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej" skierowany do mieszkańców województwa dolnośląskiego. Celem Konkursu jest ukazanie zmian jakie zaszły w regionie dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czekamy na zdjęcia, które zilustrują np. sylwetki ludzi którzy wzięli udział w szkoleniach/ projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i skorzystali z oferowanego wsparcia finansowego/szkoleniowego/doradczego. Zdjęcia mogą również przedstawiać wydarzenia lub obiekty, które powstały/zostały odnowione lub unowocześnione dzięki finansowaniu ze środków EFS.

więcej >>

Spotkanie integracyjne uczestników projektu "Postaw na aktywność"

logo

Uczestnicy spotkania

W dniu 22.05.2014 r. w ramach projektu systemowego „Postaw na aktywność", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej odbyło się spotkanie integracyjne dla 28 uczestników projektu oraz osób im towarzyszących. Spotkanie o charakterze kulturalnym wpisało się w nurt działań środowiskowych i rozpoczęło się o godz. 10:00.

więcej >>

Informacja dotycząca konsultacji prawnych

Informujemy, że konsultacje prawne dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej dnia 29 maja 2014 r. nie odbędą się. Kolejne spotkania prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, tj. w każdy czwartek w godzinach 12:00 – 14:00.
Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przez planowanym terminem spotkania.