Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Rekrutacja uczestników do VI edycji projektu systemowego "Postaw na aktywność"

logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że z dniem 1 marca 2014 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników do VI edycji projektu systemowego „Postaw na aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W roku 2014 r. projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz wychowanków pieczy zastępczej.

więcej >>

Bezpłatne badania w kierunku chorób nerek

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na bezpłatne badania profilaktyczne. Akcja jest częścią ogólnopolskiej kampanii NEFROTEST, organizowanej przez Nefron Sekcję Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz Fresenius Nephrocare Polska.

 

W niedzielę poprzedzającą Światowy Dzień Nerek, tj. dnia 9 marca 2014 r. we Wrocławiu będzie można wykonać bezpłatne badania krwi pod kątem chorób nerek. Badania skierowane są do osób, które ukończyły 60 lat. Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 616 663 909, w dniach 4 i 5 marca, w godz. 9.00-17.00. Przy rejestracji wymagane będzie podanie numeru PESEL.

 

Badania będą odbywać się jednocześnie w trzech stacjach dializ sieci Fresenius – przy ul. Wejherowskiej 28, Koszarowej 5 oraz Nenckiego 61.

 

Akcja została objęta patronatem honorowym Pana Romana Potockiego - Starosty Powiatu Wrocławskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na załączonym plakacie.

Plakat informacyjny

Bal Karnawałowy w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich

uczestnicy balu karnawałowego z upominkamiKarnawał to czas licznych zabaw. Nie zapomnieli o tym wychowankowie Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich, organizując wraz z kadrą placówki w dniu 14 lutego br. uroczysty Bal Karnawałowy, który na długo zapadnie w pamięć wszystkim uczestnikom imprezy.

więcej >>

Warsztaty "Rodzic na medal" część II

W dniu 12 lutego 2014 r. ponownie rodziny zastępcze i opiekunowie Rodzinnych Domów Dziecka zebrali się w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na kolejnym szkoleniu prowadzonym przez psychologów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w ramach warsztatów kompetencji rodzicielskich pn. „Rodzic na medal", organizowanych przez tut. Centrum - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.
Podczas drugiego spotkania poruszono temat związany z pochwałami oraz karaniem dzieci. W pierwszej części spotkania prowadząca proponowała rodzicom sposoby oraz ćwiczenia umożliwiające pochwałę wychowanka, tak aby jednocześnie budować wysoką samoocenę i poczucie wartości dziecka. W kolejnej części odbyła się dyskusja między uczestnikami pt. „Karać czy nie karać?". Opiekunowie bardzo chętnie brali udział w dyskusji, wymieniając się swoimi doświadczeniami. Prowadząca wykorzystując ćwiczenia warsztatowe zachęcała do zamieniania kar na naturalne konsekwencje wynikające z zachowania dziecka.
Ostatnie szkolenie z cyklu warsztatów pn. „Rodzic na medal" odbędzie się w dniu: - 26 marca 2014 r. – „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami i uwalnianie dzieci od grania ról" w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, w sali nr 218, w godzinach 9:30-14:30.

Serdecznie zapraszamy!

 

Sporządziła: Magda Saska-Radwan

Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich

logo PFRON 2011 rPowiat Wrocławski, dzięki współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, dwukrotnie otrzymał dofinansowanie do zakupu pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Dofinansowanie do zakupu mikrobusów Powiat uzyskał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

więcej >>

Kontynuacja projektu rowerowego

Rower typu handbikeZespół Rowerów Integracyjnych (Fundacja DOBRY CEL i Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) serdecznie zaprasza do zapoznania się z treścią Informatora o rowerach typu HANDBIKE: http://www.stowarzyszenie.wsb.wroclaw.pl/upload/docs/Informator%20rower%C3%B3w%20typu%20handbike.pdf

Jest to pierwsza w Polsce publikacja w pełni poświęcona tej tematyce. Informator stanowi podsumowanie projektu aktywizacji osób niepełnosprawnych za pomocą rowerów integracyjnych, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na stronach informatora w streszczeniu znajdują się wszelkie informacje na temat zakresu działalności Zespołu.

Dodatkowo Zespół Rowerów Integracyjnych oferuje nieodpłatne szkolenia z zakresu korzystania z rowerów typu handbike oraz nieodpłatne korzystanie z wypożyczalni tego typu rowerów z możliwością dowozu. Polecamy współpracę z ludźmi gotowymi na wspólne przełamywanie barier!

Warsztaty "Rodzic na medal"

W dniu 29 stycznia 2014 r. odbyło się pierwsze, z zaplanowanych trzech szkoleń, realizowanych w ramach cyklu warsztatów pn. „Rodzic na medal" dla rodzin zastępczych i osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewe Wrocławiu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Szkolenie prowadzą pracownicy Centrum: Magda Saska – Radwan – psycholog oraz Paulina Rawska – psycholog. Celem głównym szkoleń, które mają formę warsztatową, jest rozwój umiejętności rodzicielskich i wychowawczych oraz wsparcie rodziców zastępczych w aktywnym procesie wychowywania dziecka.
Podczas pierwszego spotkania poruszono temat związany z zachęcaniem dziecka do współpracy z opiekunami oraz z zachęcaniem przez opiekunów dziecka do samodzielności. Rodzice zastępczy mogli zapoznać się z technikami komunikacyjnymi, dzięki którym prawdopodobieństwo współpracy pomiędzy rodzicem a dzieckiem może być większe, poznali sposoby, poprzez które będą mogli uczyć swoje dzieci odpowiedzialności i samodzielności. Metody wykorzystywane w zakresie poruszanych podczas szkolenia tematów uczestnicy mogli przećwiczyć w proponowanych ćwiczeniach warsztatowych.

Kolejne szkolenia z cyklu warsztatów pn. „Rodzic na medal" odbędą się w dniach:
-  12 lutego 2014 r. – „Pochwały i zamiast karania"
- 26 marca 2014 r. – „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami i uwalnianie dzieci od grania ról".

Miejsce szkoleń: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, II piętro, sala nr 218, godz. 9:30-14:30.


Serdecznie zapraszamy!

 

Sporządziła: Paulina Rawska

Zaproszenie na II Turniej Przyjaźni

W dniu 1 lutego 2014 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Hali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich odbędzie się II TURNIEJ PRZYJAŹNI.

W imieniu Pani Agnieszki Suski - Dyrektora i Pracowników Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich serdecznie zapraszamy!

zaproszenie na turniej przyjaźni