Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Dyżurny Punkt Konsultacyjny Dla Osób Doświadczających Przemocy W Rodzinie

Od listopada 2012 r. rozpocznie działalność Dyżurny Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

 

Punkt będzie otwarty dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w każdy II i III wtorek miesiąca, w godzinach 1600-1700 w siedzibie Centrum, tj. we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, IV piętro. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (71) 72 21 860.

Do kontaktu zapraszamy osoby, które w swoim środowisku doświadczają przemocy, w tym: przemocy fizycznej (bicie, popychanie), psychicznej (wyśmiewanie, zastraszanie, szantaż emocjonalny, kontrola), ekonomicznej (odbieranie zarobionych pieniędzy, kontrola), seksualnej (przymuszanie do nieakceptowanych zachowań seksualnych), zaniedbania.

Dyżurujący psycholog podczas rozmowy w bezpiecznej, życzliwej atmosferze udziela wsparcia i pomocy w poradzeniu sobie w tej sytuacji. Pomaga w odnalezieniu sposobu wyjścia z problemu, doradza możliwe sposoby działania, wspiera na drodze do odzyskania bezpieczeństwa.

Osoby stosujące przemoc także mogą zgłosić się do punktu w celu uzyskania wsparcia, porad i umożliwienia uczestnictwa w programie edukacyjno-korekcyjnym.