Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

"Dzień bez przemocy" w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich

uczestnicy szkolenia "Dzień bez przemocy"W dniach 25 – 26 listopada 2014 r. w siedzibie Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizowało szkolenie pt. „Dzień bez przemocy" w ramach realizacji zadań zawartych w „Programie Profilaktycznym w Zakresie Promowania Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2014-2020".

więcej >>

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

.ogoszenie o dniu wolnym 24.12.2014

25- lecie Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Ks. Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman PotockiW dniu 22 listopada 2014 r. obchodzono jubileusz 25 - lecia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Uroczystości rozpoczęły się w katedrze wrocławskiej od Eucharystii, której przewodniczył abp Józef Kupny – Metropolita Wrocławski, homilię natomiast wygłosił bp Edward Janiak – pierwszy dyrektor wrocławskiej Caritas (1989- 1997). Oprawę muzyczną liturgii zapewnił Chór Chłopięcy Archidiecezji Wrocławskiej przy Papieskim Wydziale Teologicznym „Pueri Cantores Wratislavienses". Zwieńczeniem obchodów była gala, która odbyła się w kościele pw. Św. Krzyża. Podczas uroczystości Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przyznała nagrody i honorowe tytuły. Honorowy tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jest nadawany osobom i instytucjom, które na różne sposoby angażowały się w tym ćwierćwieczu w propagowanie idei Caritas. Jest to wyróżnienie dla postaw pełnych otwartości i solidarności z ubogimi i potrzebującymi. Statuetkę i tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odebrał Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego. Wyróżnienie zostało przyznane za lata współpracy na różnych płaszczyznach niesienia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a w szczególności za wsparcie w organizacji i funkcjonowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach, Domu Dziecka im. św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich oraz mieszkania chronionego w Kątach Wrocławskich.

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu PrezydenckimDzień Pracownika Socjalnego to corocznie obchodzone święto pracowników pomocy społecznej. Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego przypadł w roku szczególnym, bo w roku 25-lecia pomocy społecznej w wolnej Polsce. Dwadzieścia pięć lat temu, gdy dokonywały się zmiany ustrojowe, ratujące kraj przed katastrofą, utworzono też odrębny system pomocy społecznej. Uroczystość związana z jego tegorocznymi obchodami odbyła się w Pałacu Prezydenckim w dniu 21 listopada 2014 roku. W uroczystości uczestniczyli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Irena Wóycicka, doradca prezydenta Joanna Staręga-Piasek, a także Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji rządowych i samorządowych. W gronie zaproszonych reprezentantów wyróżniających się jednostek pomocy społecznej znalazł się też Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Arleta Szmigielska.

- „Pracownicy socjalni czynią Polskę lepszą. To pośrednicy między ludźmi w najtrudniejszej sytuacji, a państwem" - mówił prezydent Bronisław Komorowski. Podkreślił, że nie wszystkie problemy można rozwiązać, ale zawsze można trochę pomóc. Przypomniał, że obchodzimy 25 lat polskiej wolności i jednocześnie 25 lat pomocy społecznej, oraz że wielkim wsparciem w tamtych czasach był ówczesny minister pracy Jacek Kuroń. Prezydent wspomniał też Tadeusza Mazowieckiego zwracając uwagę, że ówczesna ekipa rządząca musiała skutki trudnych i odważnych zmian ekonomicznych dostosować do nadziei społecznych. Zaznaczył, iż pójście drogą reform okazało się słuszne. Mówił też o wyzwaniach związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Minister Wóycicka podkreśliła, że Polska obchodzi nie tylko Dzień Pracownika Socjalnego, ale także 25 lat pomocy społecznej w wolnej Polsce. Podkreślała też wagę zawodu pracowników socjalnych dla rodzin, dla polityki społecznej. – „Pojawiły się nowe zagrożenia społeczne, ale pomoc społeczna - ponieważ jest blisko ludzi - koncentruje się na osobie, na rodzinie, na środowisku lokalnym, w którym one funkcjonują" – zaznaczyła. Minister pracy Władysław Kosiniak Kamysz i prezydencki doradca Joanna Staręga-Piasek podkreślali, że prócz ratownictwa są teraz stawiane przed pomocą społeczną nowe wyzwania dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania problemom społecznym.

Prezydent Polski - Bronisław Komorowski

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

Szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

W dniu 17 listopada 2014 r. Zespół ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizował szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących Rodzinne Domy Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego z zakresu zastosowania obowiązujących procedur dotyczących umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
Spotkanie rozpoczęła Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, która serdecznie przywitała przybyłych gości. Szkolenie poprowadziła Koordynator Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Pani Magda Saska – Radwan przy pomocy Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
W czasie spotkania goście zapoznali się ze strukturą funkcjonowania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz zakresem zadań. Poruszono kwestię współpracy Centrum z Sądami Rodzinnymi i innymi instytucjami w zakresie realizacji postanowień sądowych, a także obowiązujących procedur. Szeroko omówiono problemy i trudności, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania obowiązków zarówno przez pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, jak i rodziny zastępcze oraz Rodzinne Domy Dziecka. Szkolenie miało charakter otwarty, co sprzyjało nawiązaniu ciekawej dyskusji, która skłoniła osoby uczestniczące w spotkaniu do wyrażenia swojego stanowiska i propozycji rozwiązywania pojawiających się problemów.
Spotkanie pokazało jak ważna i potrzebna jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz rozmowy służące zapewnieniu jak najlepszej opieki podopiecznym umieszczonym w pieczy zastępczej, a także współpracy.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wyrazy uznania
wszystkim pracownikom służb społecznych,
za wysiłek i trud pracy wnoszony w pomoc dla drugiego człowieka.
Życzę satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju pomocy społecznej,
ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor wraz pracownikami PCPR we Wrocławiu

bukiet kwiatów

Wizyta studyjna w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Małkowicach

wizyta studyjna WTZW dniu 14.11.2014 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach w ramach wizyty studyjnej pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym – współpraca gminy i powiatu" gościł przedstawicieli jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej. Inicjatorem spotkania było Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej, a jego celem wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, a także poznanie działalności Warsztatu jako placówki aktywizującej osoby niepełnosprawne na terenie Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>

zaproszenie na seminarium Biuro Innowacji Społecznych

seminarium 50Fundacja Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha i Powiat Wrocławski w dniu 25 listopada 2014 r. organizują seminarium pn. "BIURO INNOWACJI SPOŁECZNYCH czyli jak skutecznie wspierać długotrwale bezrobotne kobiety 50+"

Seminarium skierowane jest do długotrwale bezrobotnych kobiet oraz instytucji chcących zapoznać się z nowczesnymi i skutecznymi metodami integracji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet i ich najbliższego otoczenia.

Seminarium odbędzie się w Sali konferencyjnej nr 218 Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.