Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Konkurs plastyczny "Rodzic Na Zastępstwo"

nagrody za wykonanie prac plastycznych do konkursu Rodzic na zastepstwoPromocja rodzinnych form pieczy zastępczej stanowi ciągłe wyzwanie dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w skali całego kraju. Wyzwanie to polega nie tylko na pozyskiwaniu nowych kandydatów do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych ale także na budowaniu pozytywnego wizerunku rodziny w oczach podopiecznych różnych form pieczy zastępczej.
Mając powyższe na uwadze Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił konkurs plastyczny na wykonanie plakatu na temat „RODZIC na ZASTĘPSTWO", realizowanego w ramach kampanii promocyjno – informacyjnej dotyczącej promowania rodzicielstwa zastępczego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu rozpowszechniło informację o konkursie wśród wychowanków instytucjonalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego.
W efekcie 7 podopiecznych Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Wilczkowie zostało wyróżnionych dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi za wykonanie prac plastycznych.

Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie dla Powiatu Wrocławskiego w konkursie Samorząd Równych Szans 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z przyjemnością informuje, iż Powiat Wrocławski otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Samorząd Równych Szans 2013 na najlepsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez polskie samorządy. Zostało ono przyznane za realizację, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Euro-Concret z Wrocławia, projektu „PER ASPERA AD ASTRA” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ramach tego projektu osoby niepełnosprawne otrzymały wsparcie finansowe i merytoryczne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Konkurs Samorząd Równych Szans organizowany jest cyklicznie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa, a w 2013 r. miała miejsce jego piąta edycja. Jego celem jest promocja dobrych praktyk realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz szeroko pojętej aktywności osób niepełnosprawnych w rożnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Wyróżnienie dla Powiatu Wrocławskiego oraz 23 innych samorządów zostało przyznane przez Kapitułę Nagrody pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystej gali połączonej z warsztatami poświęconymi tematyce osób niepełnosprawnych, które odbędą się w dniach 14-15 listopada w Karpaczu.

SPOTKANIE Z EMERYTAMI, RENCISTAMI I INWALIDAMI Z SIECHNIC I ŻÓRAWINY

Zdjęcie przedstawia przemowę Pana Andrzeja Szawana - Starostę Powiatu WrocławskiegoDnia 23 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Siechnice", mające na celu integrację seniorów pochodzących z dwóch gmin naszego Powiatu – Siechnic i Żórawiny, zorganizowane w ramach zadania pn.: „Spotkajmy się w Powiecie Wrocławskim".

W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Szawan – Starosta, Paweł Wardęga – Sekretarz, Barbara Kosterska – Radna Powiatu Wrocławskiego, Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Grzegorz Miś – Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz zaproszeni goście, którzy mieli możliwość zapoznania się ze strukturą funkcjonowania urzędu oraz realizowanymi zadaniami.

W pierwszej części spotkania Magdalena Kuźnicka przedstawiła zebranym multimedialną prezentację dotyczącą zadań realizowanych przez Centrum i rodzajów wsparcia oferowanego dla osób niepełnosprawnych. Prezentacja zawierała także zagadnienia o pieczy zastępczej, Dyżurnym Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie, o zatrudnieniu oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, jak również licznych projektach realizowanych przez Centrum skierowanych m.in. do seniorów.

Następnie goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia Grzegorza Misia, który omówił realizowane przez siebie zadania. Jednocześnie zachęcał wszystkich do uczestnictwa i korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w ramach rozpoczynającego się jesienią cyklu spotkań z mieszkańcami w gminach Powiatu Wrocławskiego.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, w gronie ponad 80 osób.

spotkanie stowarzyszenia w starostwie - zdjcie przedstawia przybyłych goci

spotkanie stowarzyszenia w starostwie - podziękowania

Zaproszenie do “projektu rowerowego” dla osób niepełnosprawnych

Na Dolnym Śląsku realizowane będą bezpłatne szkolenia i wycieczki z użyciem rowerów typu handbike - z napędem ręcznym dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dodatkowo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu funkcjonować będzie bezpłatna wypożyczalnia tego typu rowerów. Jest to efekt “projektu rowerowego”, którego celem jest aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych, a którego honorowym patronem jest Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu realizuje projekt pt. “Aktywizacja osób niepełnosprawnych za pomocą rowerów integracyjnych”. Działania te są finansowane ze środków PFRON, będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i objęte zostały honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia. Projekt realizowany będzie na terenie Dolnego Śląska. Będą to szkolenia dotyczące użytkowania rowerów typu handbike, ukoronowane praktycznym ich zastosowaniem - podczas wycieczek rowerowych. Każde ze szkoleń i wycieczek przewidziane jest dla 10 osób niepełnosprawnych i 10 osób z ich otoczenia (opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy). Organizatorzy zapewniają bezpłatne przeszkolenie teoretyczne, materiały szkoleniowe, rowery typu handbike oraz dobrą zabawę dla wszystkich uczestników.

- Sam jestem niepełnosprawny ruchowo, na co dzień poruszam się na wózku inwalidzkim. Te rowery to świetna sprawa! Mogę pojechać “normalnie” na wycieczkę z moimi sprawnymi ruchowo znajomymi. Chcę, żeby jak najwięcej osób niepełnosprawnych skorzystało z tej możliwości - podsumowuje idee projektu jego koordynator - Krzysztof Jankowski (na zdjęciu).

Dodatkowo przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w okresie letnim będzie funkcjonowała nieodpłatna wypożyczalnia rowerów typu handbike, czyli rowerów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosrpawnych ruchowo. Wypożyczalnia jest dodatkowym działaniem pilotażowym realizowanym równolegle z “projektem rowerowym” i jest prowadzona w ramach wolontariatu przez studentów uczelni. Warunkiem wypożyczenia roweru jest odbycie szkolenia z użytkowania roweru typu handbike. Organizatorzy zapraszają osoby niepełnosprawne chcące uczestniczyć w “projekcie rowerowym”. Istnieje możliwość przyjazdu “ekipy rowerowej” na plenerowe imprezy na terenie Dolnego Śląska i realizacja szkoleń oraz wycieczek w czasie tych imprez. Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji Dobry Cel, która jest partnerem projektu www.dobrycel.pl lub kontaktując się z koordynatorem:

Krzysztof Jankowski

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel.+48 500 457 181

 Zdjęcie osoby na rowerze typu handbike

Projekt "Postaw na aktywność" - trening kompetencji i umiejętności społecznych Stronie Śląskie

logo grantodawców i realizatorów projektu

W dniach od 11 lipca do 17 lipca 2013 r. w Stroniu Śląskim (woj. dolnośląskie) odbył się wyjazdowy trening „ Umiejętności i kompetencji społecznych” w ramach projektu systemowego „Postaw na aktywność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach mających na celu rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu.

Przeprowadzony trening miał na celu m.in. budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań.

Na zakończeniu szkolenia uczestnicy odebrali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności w ramach odbytego kursu.

 Uczestnicy projektu podczas spotkania grupowegoZdjęcie przedstawia osoby uczestniczące w warsztatach grupowych

Osoby uczestniczące w warsztatach grupowych

Uroczyste obchody Jubileuszu 15 -lecia Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Siechnic

W dniach 1 oraz 22 czerwca 2013 r. w naszym Powiecie odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 15 –lecia Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siechnicach. Członkowie Stowarzyszenia wraz z uczennicami miejscowego Gimnazjum i chóru „Avista", przy współpracy z Elżbietą Chyży – pedagogiem Gimnazjum w Siechnicach, zaprezentowali ciekawe widowisko w postaci ,,Kabaretu Pokoleniowego" z towarzyszącymi mu piosenkami z lat 20. i 30. XX wieku. Dodatkowym atutem artystycznym były pięknie przygotowane stroje. Uczestnikami pokazu kabaretowego byli: Prezes Stowarzyszenia – Grażyna Kret oraz: Jadwiga Kuczyńska, Maria Hajdacz, Czesława i Kazimierz Solińscy, Jerzy Najdek, Kazimierz Mikoda, Barbara Śliwka, Henryk Cybulski, Monika Miklas, Maria Machnik, Bolesław Dereniowski, Władysław Mazur.

W drugiej części obchodów Jubileuszu w dniu 22 czerwca 2013 r. udział wzięli m.in.: Ewa Mańkowska – Wicewojewoda, Milan Ušák - Burmistrz Siechnic, Roman Kasprowicz -  Przewodniczący Rady Miasta Siechnice, Jerzy Fitek - Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego, Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Spotkanie było doskonałą okazją do złożenia podziękowań za wsparcie i zaangażowanie w rozwój Stowarzyszenia. Wielu członkom i sympatykom Stowarzyszenia wręczono dyplomy oraz podarowano kryształowe serduszka. W gronie najbardziej zasłużonych znaleźli się między innymi  - Pani Arleta Szmigielska i Pan Jerzy Fitek.

Gratulujemy i życzymy kolejnych, udanych 15 –stu lat!

 

Dyplom:                                                  Kryształowe serduszko:

Podziękowania od Stowarzyszenia

kryształowe serduszko

więcej >>

120 - lecie istnienia Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich 14 – 15 czerwca 2013 r.

Na zdjęciu: Dyrektor PCPR, Dyrektor CAW, Starosta Powiatu Wrocławskiego, pracownicy i wychowankowie Domu Dziecka im. Świętego Mikołaja w Kątach Wrocławskich W piękny, aczkolwiek wietrzny dzień, 14 czerwca 2013 r. odbyły się obchody 120 – lecia istnienia Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, m.in.: przedstawiciele gminnych i powiatowych władz samorządowych w osobach Pana Antoniego Kopeć – Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie i Pana Andrzeja Szawana – Starosty Powiatu Wrocławskiego, przedstawiciele organu prowadzącego placówkę - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz sponsorzy i przyjaciele Domu.

Dyrektor, pracownicy i wychowankowie włożyli wiele serca w przygotowanie tego wydarzenia, przez co zyskało ono wyjątkowy charakter.


W pierwszym dniu uroczystości miało miejsce jubileuszowe sympozjum. Po powitaniu gości Pani Agnieszka Suska - Dyrektor Domu Dziecka wyraziła radość ze spotkania z okazji Jubileuszu, podziękowała za współpracę i przychylność tym wszystkim, którzy przyczynili się do właściwego funkcjonowania Domu, w szczególności władzom Powiatu Wrocławskiego oraz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Sympozjum zaczęło się od wystąpienia Pana Jerzego Grendy - Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąteckiej, który przygotował historię Domu Dziecka sięgającą roku 1893. W tym roku właśnie, dokładnie w dniu 15 czerwca, w Kątach Wrocławskich oddano do użytku katolicki sierociniec wybudowany za 120 000 marek staraniem Niemieckiego Związku Kombatantów (Deutschen – Krieger – Verband). Miasto nieodpłatnie przekazało działkę pod budowę, na której stanęły 3 budynki. Na początku lat 30 – tych dokupiono sąsiednią parcelę i dobudowano kolejne 3 budynki, salę gimnastyczną i basen. W kolejnych latach zmieniały się nazwy i zarządy. Nadano sierocińcowi świecki charakter, a przyjmowano dzieci katolickie i ewangelickie, gdyż katolicki Centralny Związek Kombatantów przestał istnieć i powołano nowy Deutscher Reichskriegerbund. Dla absolwentek szkoły podstawowej odbywały się tu też kursy prowadzenia gospodarstwa domowego. Sierociniec działał przez okres wojny. W styczniu 1945 r. w związku ze zbliżającym się frontem zakończono ewakuację.

Pani Agnieszka Suska opowiedziała o dziejach placówki po roku 1950. W tym czasie sierociniec pełnił funkcje lazaretu i szpitala. Po wojnie przyjął nazwę Państwowy Dom Małych Dzieci. Kątecki Dom wpisywał się krok po kroku w historię miasta i regionu.

Następnie głos zabrała p. Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, która przedstawiła prezentację multimedialną poświęconą rozwojowi instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego w okresie od 1999 r. (reforma administracyjna kraju) do chwili obecnej.

Swoje życzenia i podziękowania dla Pani Dyrektor, wszystkich pracowników oraz wychowanków Domu Dziecka przekazali: Ks. Janusz Jastrzębski – Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz Starosta, który na ręce Pani Dyrektor złożył również list gratulacyjny.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obchodów była część artystyczna przygotowania przez podopiecznych placówki, którzy przedstawili bardzo gorąco oklaskiwane przez gości widowisko taneczno - muzyczne, a także odsłonięcie nowego zegara umieszczonego na szczycie jednego z budynków Domu Dziecka. Dużą niespodzianką był widok 120 balonów w barwach placówki, które wzbiły się w niebo w chwili odsłonięcia zegara! Nie zabrakło również okolicznościowego, smacznego torta własnoręcznie wykonanego przez Panią Dyrektor Agnieszkę Suska.

Następnego dnia, 15 czerwca 2013 r. obchody 120 – lecia Domu Dziecka zaczęły się od uroczystej Mszy Świętej z udziałem Ks. Janusza Jastrzębskiego w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich w intencji wszystkich zebranych, wychowanków i pracowników.

Na terenie wokół placówki odbył się Festyn dla dzieci, podczas którego swoją twórczość taneczną i wokalną zaprezentowali wychowankowie. Były konkursy, turnieje sportowe, malowanie twarzy, kiermasz prac dzieci, gry i zabawy dla najmłodszych. Podsumowaniem imprezy był występ Zespołu Tańca Ludowego HANKA, który w dużej części tworzą przedsiębiorcy z Kątów Wrocławskich.

Słowa współczesnego polskiego filozofa - Tadeusza Kotarbińskiego, w dniach tak bardzo uroczystych, przemawiają do nas ze szczególną mocą:
"Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości".

 

Przejdź do galerii zdjęć

 

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" - Moduł II

Informujemy, iż studenci, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów nauki w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd", mogą składać wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu do dnia 5 lipca 2013 r. (I cykl naboru wniosków).