Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Warsztaty "Rodzic na medal" część II

W dniu 12 lutego 2014 r. ponownie rodziny zastępcze i opiekunowie Rodzinnych Domów Dziecka zebrali się w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na kolejnym szkoleniu prowadzonym przez psychologów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w ramach warsztatów kompetencji rodzicielskich pn. „Rodzic na medal", organizowanych przez tut. Centrum - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.
Podczas drugiego spotkania poruszono temat związany z pochwałami oraz karaniem dzieci. W pierwszej części spotkania prowadząca proponowała rodzicom sposoby oraz ćwiczenia umożliwiające pochwałę wychowanka, tak aby jednocześnie budować wysoką samoocenę i poczucie wartości dziecka. W kolejnej części odbyła się dyskusja między uczestnikami pt. „Karać czy nie karać?". Opiekunowie bardzo chętnie brali udział w dyskusji, wymieniając się swoimi doświadczeniami. Prowadząca wykorzystując ćwiczenia warsztatowe zachęcała do zamieniania kar na naturalne konsekwencje wynikające z zachowania dziecka.
Ostatnie szkolenie z cyklu warsztatów pn. „Rodzic na medal" odbędzie się w dniu: - 26 marca 2014 r. – „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami i uwalnianie dzieci od grania ról" w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, w sali nr 218, w godzinach 9:30-14:30.

Serdecznie zapraszamy!

 

Sporządziła: Magda Saska-Radwan

Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich

logo PFRON 2011 rPowiat Wrocławski, dzięki współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, dwukrotnie otrzymał dofinansowanie do zakupu pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Dofinansowanie do zakupu mikrobusów Powiat uzyskał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

więcej >>

Kontynuacja projektu rowerowego

Rower typu handbikeZespół Rowerów Integracyjnych (Fundacja DOBRY CEL i Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu) serdecznie zaprasza do zapoznania się z treścią Informatora o rowerach typu HANDBIKE: http://www.stowarzyszenie.wsb.wroclaw.pl/upload/docs/Informator%20rower%C3%B3w%20typu%20handbike.pdf

Jest to pierwsza w Polsce publikacja w pełni poświęcona tej tematyce. Informator stanowi podsumowanie projektu aktywizacji osób niepełnosprawnych za pomocą rowerów integracyjnych, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na stronach informatora w streszczeniu znajdują się wszelkie informacje na temat zakresu działalności Zespołu.

Dodatkowo Zespół Rowerów Integracyjnych oferuje nieodpłatne szkolenia z zakresu korzystania z rowerów typu handbike oraz nieodpłatne korzystanie z wypożyczalni tego typu rowerów z możliwością dowozu. Polecamy współpracę z ludźmi gotowymi na wspólne przełamywanie barier!

Warsztaty "Rodzic na medal"

W dniu 29 stycznia 2014 r. odbyło się pierwsze, z zaplanowanych trzech szkoleń, realizowanych w ramach cyklu warsztatów pn. „Rodzic na medal" dla rodzin zastępczych i osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniewe Wrocławiu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Szkolenie prowadzą pracownicy Centrum: Magda Saska – Radwan – psycholog oraz Paulina Rawska – psycholog. Celem głównym szkoleń, które mają formę warsztatową, jest rozwój umiejętności rodzicielskich i wychowawczych oraz wsparcie rodziców zastępczych w aktywnym procesie wychowywania dziecka.
Podczas pierwszego spotkania poruszono temat związany z zachęcaniem dziecka do współpracy z opiekunami oraz z zachęcaniem przez opiekunów dziecka do samodzielności. Rodzice zastępczy mogli zapoznać się z technikami komunikacyjnymi, dzięki którym prawdopodobieństwo współpracy pomiędzy rodzicem a dzieckiem może być większe, poznali sposoby, poprzez które będą mogli uczyć swoje dzieci odpowiedzialności i samodzielności. Metody wykorzystywane w zakresie poruszanych podczas szkolenia tematów uczestnicy mogli przećwiczyć w proponowanych ćwiczeniach warsztatowych.

Kolejne szkolenia z cyklu warsztatów pn. „Rodzic na medal" odbędą się w dniach:
-  12 lutego 2014 r. – „Pochwały i zamiast karania"
- 26 marca 2014 r. – „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami i uwalnianie dzieci od grania ról".

Miejsce szkoleń: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, II piętro, sala nr 218, godz. 9:30-14:30.


Serdecznie zapraszamy!

 

Sporządziła: Paulina Rawska

Zaproszenie na II Turniej Przyjaźni

W dniu 1 lutego 2014 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Hali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich odbędzie się II TURNIEJ PRZYJAŹNI.

W imieniu Pani Agnieszki Suski - Dyrektora i Pracowników Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich serdecznie zapraszamy!

zaproszenie na turniej przyjaźni

"Program wyrównywania różnic między regionami II" - możliwość pozyskania dofinansowania

logo PFRON 2011 r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 r.

            W ramach ww. programu realizowane będą następujące zadania:

 • obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszar C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszar D – likwidacja barier transportowych.

Jednocześnie informujemy, że wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w obszarze B i C nie może przekroczyć 40% kosztów jego realizacji oraz nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji w obszarze D.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi programu oraz procedurami jego realizacji, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami na zadania składać można do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 do dnia 4 kwietnia 2014 r. (decyduje data wpływu do Centrum).

Konsultacje prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 135) stanowiący, iż jednym z zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, przypomina, iż w siedzibie tut. Centrum jest możliwe uzyskanie indywidualnej pomocy prawnej dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

Z indywidualnych konsultacji prawnych można skorzystać w każdy czwartek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Zespołu ds. pieczy zastępczej tut. Centrum.

Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania, czyli do poniedziałku.

Najbliższe konsultacje odbędą się 9 stycznia 2014 r. w godzinach 12:00 – 14:00.

Osoba do kontaktu: Magda Saska - Radwan tel. (71) 72 22 005

Mikołajki 2013

Zdjęcie grupowe osób uczestniczących w spotkaniu mikołajkowymW dniu 6 grudnia 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyła się impreza z okazji Mikołajek dla 40 dzieci z rodzin zastępczych w wieku od 0 do 14 lat, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
Zabawa rozpoczęła się od oficjalnego powitania gości przez Panią Arletę Szmigielską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Pana Romana Potockiego – Starostę Powiatu Wrocławskiego.
Animatorzy z firmy SOHO ze Smolca, w osobach elfów przygotowali dzieci na przyjście Świętego Mikołaja. W trakcie zabaw wychowankowie rodzin zastępczych poznawali dzień z życia elfa, śnieżną krainę, szkolili się w sztuce przechodzenia przez komin. Wielką niespodzianką było własnoręczne zdobienie bombek świątecznych, podczas których elfy opowiadały o tradycjach świątecznych. Każde dziecko zostało obdarowane przez Mikołaja wyjątkowym prezentem.

W imieniu własnym, pracowników tutejszego Centrum oraz podopiecznych rodzin zastępczych i ich opiekunów przekazuję niżej wymienionym sponsorom serdeczne podziękowania za ufundowanie środków finansowych, zabawek i słodyczy:

 1. Dach Bud Sp. z o.o.
  Wrocław
 2. Pan Benjamin Gątek
  Park Handlowy Auchan
  Bielany Wrocławskie
 3. Pani Anna Grzechnik
  IKEA Wrocław
  Bielany Wrocławskie
 4. Pani Katarzyna Bytner
  Mondelez Polska Production Sp. z o.o.
  Bielany Wrocławskie
 5. Pan Marcin Seretny
  Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
  w Małkowicach
 6. Pani Agnieszka Suska
  Dom Dziecka im. św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
 7. Dom Kredytowy Notus (pracownicy)
 8. Pani Marzena Konieczna (prywatnie).

Szczególne podziękowania kieruję w stronę Pani Marii Wilk – Przewodniczącej Rady Powiatu Wrocławskiego za wsparcie w organizacji tej imprezy.

Ten gest to wyraz pamięci o naszych podopiecznych i dar radości, jaką mogli się cieszyć w tym dniu. Dzięki Państwu Mikołajki stały się wyjątkowe i na długo pozostaną miłym wspomnieniem.

Wszystkim dzieciom i dorosłym życzę cudownych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku!

Arleta Szmigielska
Dyrektor PCPR we Wrocławiu