Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Event Świadomej Mamy już 3 lipca 2014 roku we Wrocławiu

ulotka reklamująca spotkanie pn. Świadoma MamaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości uczestnictwa w spotkaniu dla przyszłych i obecnych Rodziców już 3 lipca w Hotelu Mercure we Wrocławiu.
Event Świadomej Mamy już 3 lipca 2014 roku we Wrocławiu!
Data: 3 lipca 2014 roku, czwartek, Miejsce: Hotel Mercure, Pl. Dominikański 1

11:00 – 14:00 spotkanie dla Mam niemowląt i dzieci do 3 roku życia
14:00 – 17:00 warsztaty praktyczne dla przyszłych i obecnych Rodziców
17:00 – 20:00 spotkanie dla Kobiet w ciąży


Eksperci z Wrocławia z zakresu dietetyki, pedagogiki, kosmetologii, ginekologii, fizjoterapii odpowiedzą na nurtujące pytania i udzielą wielu porad i wskazówek.
NOWOŚCIĄ warsztatów jest część praktyczna (14:00 - 17:00), m.in. warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, masaż Shantala, handling'u niemowląt i dzieci oraz ćwiczenia przygotowane specjalnie przez fizjoterapeutów i instruktorów fitness.
Spotkanie poprowadzi Ambasadorka Kampanii Świadoma Mama – aktywna mama i aktorka Paulina Holtz.
Ponadto w programie warsztatów: konkursy z nagrodami, mini studio fotograficzne (darmowe zdjęcie) oraz GWARANTOWANE UPOMINKI dla każdej uczestniczki spotkania.
Na część praktyczną nie trzeba się rejestrować!

Turnus rehabilitacyjno - szkoleniowy

logo

W ramach realizacji projektu systemowego „Postaw na aktywność" w dniu 27 czerwca 2014 r. spod budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wyjechał autokar z uczestnikami Turnusu rehabilitacyjno-szkoleniowego odbywającego się w Dziwnówku w okresie od 27 czerwca do 18 lipca 2014 r. Organizatorem turnusu jest firma A1 Polska z siedzibą w Wrocławiu, uczestnicy projektu będą przebywać w Ośrodku rehabilitacyjno – wypoczynkowym „Zorza" w Dziwnówku.
Turnus połączony jest z treningiem umiejętności i kompetencji społecznych oraz kursem zawodowym z zakresu obsługi komputera. Podczas wyjazdu uczestnicy będą mieli zapewnione zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia sportowe i integracyjne oraz wycieczki krajoznawcze.
Uczestnikami wyjazdu jest 21 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wrocławskiego wraz z 9 opiekunami.
Turnus realizowany jest w ramach projektu systemowego „Postaw na aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej >>

Zaproszenie na Piknik

W dniu 28 czerwca 2014 r. w godzinach 14:00-20:00
na terenie 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia w Jednostce Wojskowej 1245
we Wrocławiu przy ul. Trzmielowickiej 28
odbędzie się:
Piknik
z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
Międzynarodowego Dnia Dziecka i Dnia Rodziny
organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
pod patronatem pary prezydenckiej – Anny i Bronisława Komorowskich
oraz Starosty Powiatu Wrocławskiego – Pana Romana Potockiego.

Zapraszamy rodziny zastępcze, osoby prowadzące Rodzinne Domy Dziecka oraz pozostające pod ich opieką dzieci zamieszkujące teren Powiatu Wrocławskiego.

W programie Pikniku przewidziano wiele atrakcji i niespodzianek. Zachęcamy wszystkie chętne dzieci do prezentacji własnego talentu i umiejętności.

Piknik będzie doskonałą okazją do wspólnego świętowania, miłego spędzenia czasu oraz integracji i wymiany doświadczeń. Chcielibyśmy, aby ten dzień był dla Państwa dniem relaksu i odpoczynku od trudu dnia codziennego.

Serdecznie zapraszamy do przybycia całe rodziny z terenu Powiatu Wrocławskiego zainteresowane współpracą z nami w ramach pieczy zastępczej!

Arleta Szmigielska, Dyrektor PCPR we Wrocławiu

Festyn w Domu Dziecka

na zdjęciu Roman Potocki, Arleta Szmigielska, Magdalena KuźnickaW sobotę 14 czerwca 2014 r. na terenie Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich odbył się festyn. W ten sposób świętowano w placówce Dzień Dziecka. W programie znalazło się dużo atrakcji i niespodzianek. Wśród ciekawie zorganizowanych konkursów - ,,Mam Talent", ,,Najlepsze Ciasto", ,,Master Szef" oraz wielu sportowych konkurencji zaprezentowane zostały: występy grupy tanecznej Bollywood, Zumba, solowy występ hiphopowy, pokaz mody, a także kiermasz prac i wypieków dziecięcych.

więcej >>

Zakończenie szkolenia dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzin zastępczych niezawodowych

W dniu 7 czerwca 2014 r. zakończyło się szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych niezawodowych organizowane od dnia 5 kwietnia 2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Celem szkolenia było przygotowanie do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania dziecka.

więcej >>

Podziękowania dla Burmistrza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, sprawując w imieniu Starosty Powiatu Wrocławskiego - Romana Potockiego, pieczę nad usamodzielnianymi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego, pragnie przekazać serdeczne podziękowania Panu Stanisławowi Dobrowolskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka, za pozytywne rozpatrzenie wniosku o przydział lokalu mieszkalnego naszej podopiecznej od wielu lat przebywającej w pieczy zastępczej. Dzięki przychylności Pana Burmistrza możliwym stało się usamodzielnienie wychowanki zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ufamy, iż udzielone wsparcie zostanie właściwie wykorzystane i przyczyni się do lepszego startu wraz z córką w dorosłe życie.
Dziękujemy za okazaną pomoc, życząc jednocześnie wielu sukcesów i radości.


Arleta Szmigielska
Dyrektor PCPR we Wrocławiu

Skrócenie terminu przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

W związku z powyższym wnioski w przypadku Modułu I będą przyjmowane do dnia 30 sierpnia 2014 r. W Module II data przyjmowania wniosków pozostaje bez zmian (30 września 2014 r.).

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że Stowarzyszenie „INTRO" z siedzibą we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 4/5/6 udziela pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej ofiarom przestępstw. Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem na rok 2014 realizowane jest w ramach projektu „Do pełni sił" dofinansowanym z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Stowarzyszenie „INTRO" świadczy nieodpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, zwłaszcza dla osób, które mają trudności z samodzielną obroną swoich interesów.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.intro.org.pl lub www.psychotekst.pl