Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

25- lecie Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Ks. Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman PotockiW dniu 22 listopada 2014 r. obchodzono jubileusz 25 - lecia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Uroczystości rozpoczęły się w katedrze wrocławskiej od Eucharystii, której przewodniczył abp Józef Kupny – Metropolita Wrocławski, homilię natomiast wygłosił bp Edward Janiak – pierwszy dyrektor wrocławskiej Caritas (1989- 1997). Oprawę muzyczną liturgii zapewnił Chór Chłopięcy Archidiecezji Wrocławskiej przy Papieskim Wydziale Teologicznym „Pueri Cantores Wratislavienses". Zwieńczeniem obchodów była gala, która odbyła się w kościele pw. Św. Krzyża. Podczas uroczystości Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przyznała nagrody i honorowe tytuły. Honorowy tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jest nadawany osobom i instytucjom, które na różne sposoby angażowały się w tym ćwierćwieczu w propagowanie idei Caritas. Jest to wyróżnienie dla postaw pełnych otwartości i solidarności z ubogimi i potrzebującymi. Statuetkę i tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odebrał Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego. Wyróżnienie zostało przyznane za lata współpracy na różnych płaszczyznach niesienia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a w szczególności za wsparcie w organizacji i funkcjonowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach, Domu Dziecka im. św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich oraz mieszkania chronionego w Kątach Wrocławskich.

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu PrezydenckimDzień Pracownika Socjalnego to corocznie obchodzone święto pracowników pomocy społecznej. Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego przypadł w roku szczególnym, bo w roku 25-lecia pomocy społecznej w wolnej Polsce. Dwadzieścia pięć lat temu, gdy dokonywały się zmiany ustrojowe, ratujące kraj przed katastrofą, utworzono też odrębny system pomocy społecznej. Uroczystość związana z jego tegorocznymi obchodami odbyła się w Pałacu Prezydenckim w dniu 21 listopada 2014 roku. W uroczystości uczestniczyli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Irena Wóycicka, doradca prezydenta Joanna Staręga-Piasek, a także Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji rządowych i samorządowych. W gronie zaproszonych reprezentantów wyróżniających się jednostek pomocy społecznej znalazł się też Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Arleta Szmigielska.

- „Pracownicy socjalni czynią Polskę lepszą. To pośrednicy między ludźmi w najtrudniejszej sytuacji, a państwem" - mówił prezydent Bronisław Komorowski. Podkreślił, że nie wszystkie problemy można rozwiązać, ale zawsze można trochę pomóc. Przypomniał, że obchodzimy 25 lat polskiej wolności i jednocześnie 25 lat pomocy społecznej, oraz że wielkim wsparciem w tamtych czasach był ówczesny minister pracy Jacek Kuroń. Prezydent wspomniał też Tadeusza Mazowieckiego zwracając uwagę, że ówczesna ekipa rządząca musiała skutki trudnych i odważnych zmian ekonomicznych dostosować do nadziei społecznych. Zaznaczył, iż pójście drogą reform okazało się słuszne. Mówił też o wyzwaniach związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Minister Wóycicka podkreśliła, że Polska obchodzi nie tylko Dzień Pracownika Socjalnego, ale także 25 lat pomocy społecznej w wolnej Polsce. Podkreślała też wagę zawodu pracowników socjalnych dla rodzin, dla polityki społecznej. – „Pojawiły się nowe zagrożenia społeczne, ale pomoc społeczna - ponieważ jest blisko ludzi - koncentruje się na osobie, na rodzinie, na środowisku lokalnym, w którym one funkcjonują" – zaznaczyła. Minister pracy Władysław Kosiniak Kamysz i prezydencki doradca Joanna Staręga-Piasek podkreślali, że prócz ratownictwa są teraz stawiane przed pomocą społeczną nowe wyzwania dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania problemom społecznym.

Prezydent Polski - Bronisław Komorowski

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

Szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

W dniu 17 listopada 2014 r. Zespół ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizował szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących Rodzinne Domy Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego z zakresu zastosowania obowiązujących procedur dotyczących umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
Spotkanie rozpoczęła Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, która serdecznie przywitała przybyłych gości. Szkolenie poprowadziła Koordynator Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Pani Magda Saska – Radwan przy pomocy Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
W czasie spotkania goście zapoznali się ze strukturą funkcjonowania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz zakresem zadań. Poruszono kwestię współpracy Centrum z Sądami Rodzinnymi i innymi instytucjami w zakresie realizacji postanowień sądowych, a także obowiązujących procedur. Szeroko omówiono problemy i trudności, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania obowiązków zarówno przez pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, jak i rodziny zastępcze oraz Rodzinne Domy Dziecka. Szkolenie miało charakter otwarty, co sprzyjało nawiązaniu ciekawej dyskusji, która skłoniła osoby uczestniczące w spotkaniu do wyrażenia swojego stanowiska i propozycji rozwiązywania pojawiających się problemów.
Spotkanie pokazało jak ważna i potrzebna jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz rozmowy służące zapewnieniu jak najlepszej opieki podopiecznym umieszczonym w pieczy zastępczej, a także współpracy.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wyrazy uznania
wszystkim pracownikom służb społecznych,
za wysiłek i trud pracy wnoszony w pomoc dla drugiego człowieka.
Życzę satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju pomocy społecznej,
ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor wraz pracownikami PCPR we Wrocławiu

bukiet kwiatów

Wizyta studyjna w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Małkowicach

wizyta studyjna WTZW dniu 14.11.2014 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach w ramach wizyty studyjnej pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym – współpraca gminy i powiatu" gościł przedstawicieli jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej. Inicjatorem spotkania było Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej, a jego celem wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, a także poznanie działalności Warsztatu jako placówki aktywizującej osoby niepełnosprawne na terenie Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>

zaproszenie na seminarium Biuro Innowacji Społecznych

seminarium 50Fundacja Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha i Powiat Wrocławski w dniu 25 listopada 2014 r. organizują seminarium pn. "BIURO INNOWACJI SPOŁECZNYCH czyli jak skutecznie wspierać długotrwale bezrobotne kobiety 50+"

Seminarium skierowane jest do długotrwale bezrobotnych kobiet oraz instytucji chcących zapoznać się z nowczesnymi i skutecznymi metodami integracji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet i ich najbliższego otoczenia.

Seminarium odbędzie się w Sali konferencyjnej nr 218 Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.

Dolny Śląsk Przyjazny Rodzinie

W dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 10:00 w hotelu Mercure we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala towarzysząca ogłoszeniu wyników i uhonorowaniu laureatów konkursu pn. „Dolny Śląsk Przyjazny Rodzinie", którego celem było wyróżnienie działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez samorządy gminne oraz powiatowe z terenu województwa dolnośląskiego.
Wśród wyróżnionych znalazły się inicjatywy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z myślą o wspieraniu i integrowaniu Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego.
Za uczestnictwo w konkursie, a w szczególności podejmowanie działań mających na celu szeroko pojęte wzmocnienie potencjału dolnośląskiej rodziny poprzez promowanie rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego, Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego otrzymał podziękowania z rąk Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego składane w Imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Konferencja podsumowująca VI edycję projektu "Postaw na aktywność"

logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza na uroczystą konferencję podsumowującą VI edycję projektu „Postaw na aktywność", którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Realizowane przedsięwzięcie służy podniesieniu kompetencji życiowych i umiejętności psycho-zawodowych osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej.
Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, piętro II, sala nr 218.