Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Tragedia, która wszystkich boli !!!

logo stowarzyszenia centrumWszystkimi w Polsce wstrząsnęła informacja o tragicznym w skutkach ataku na pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie.
Jako pracownicy pomocy społecznej przeżywamy to szczególnie zadając sobie pytania: Dlaczego? Czy jesteśmy skazani na bezradność? Co zrobić, by takie zdarzenia się nie powtórzyły, a pracownicy socjalni podejmowali decyzje bez presji i obaw o zdrowie i życie własne i swych Rodzin?
Przed nami wiele pracy, aby zrobić wszystko, by nie dochodziło do podobnych aktów agresji. Dziś łączymy się w bólu z Rodzinami wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie.
Samo współczucie to jednak mało.
Zginęły Kobiety mające dla innych serce na dłoni. Złote dziewczyny, które nie zostawiały ludzi bez pomocy. Lubiane, uczynne, pracowite. Nawet nie przypuszczały, że nie dożyją Świąt Bożego Narodzenia. Obie – Renata i Małgorzata osierociły po dwoje dzieci - najmłodsze ma trzy lata.
Solidaryzując się z ofiarami tragedii, a także mając na uwadze codziennie ponoszone przez wszystkich nas ryzyko związane z misją jaką jest pomaganie potrzebującym:

  1. Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej "RAZEM"
  2. Zarząd Samorządowego Stowarzyszenia Ośrodków Pomocy Społecznej "FORUM"
  3. Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Centrum
  4. Pracownicy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

zwracają się z apelem o finansowe wsparcie dla dzieci ofiar zamachu.

BĄDŹMY RAZEM....


Wszystkim, którzy chcą pomóc podajemy numer konta:

70 8980 0009 2001 0058 5507 0002

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
z dopiskiem: „Dzieciom Reni i Małgosi"

Zbiórka trwać będzie do końca stycznia 2015 r.

Podsumowanie projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych z Gminy Siechnice

uczestnicy spotkania podsumowującego projektW dniu 4 grudnia 2014 r. w Ratuszu w Siechnicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt współfinansowany przez Powiat Wrocławski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmujący organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siechnic zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach wraz z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „OSTOJA".
Podczas konferencji Pani Magdalena Kuźnicka – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu omówiła działania Powiatu Wrocławskiego skierowane do osób niepełnosprawnych oraz możliwości uzyskania wsparcia ze środków PFRON.

więcej >>

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego

Szkolenie kadry pomocy społecznej uczestnicyUstawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza asystenta rodziny na poziomie samorządu gminnego. Zawód ten jest nowy i w związku z tym pojawia się wiele pytań, m.in. jakich metod i narzędzi ma używać osoba pracująca na tym stanowisku, jakie powinna mieć kwalifikacje zawodowe, czym się różni od zawodu pracownika socjalnego? Pamiętając ubiegłoroczne szkolenie kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego w Sulistrowiczkach i zgłoszone zapotrzebowanie na szkolenie asystentów rodziny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaproponowało w tegorocznej edycji temat: „Współpraca z asystentami rodziny w pieczy zastępczej". Tematyka spotkała się z dużym odzewem i zainteresowaniem Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

więcej >>

Mikołajki 2014

zdjęcie wszystkich uczestników mikołajekW dniu 4 grudnia 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyła się impreza z okazji Mikołajek dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku od 0 do 14 lat, organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Spotkanie zainaugurowali: Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Zabawę rozpoczął występ artystyczny wykonany przez wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. Wśród atrakcji znalazły się takie zabawy jak zdobienie bombek, malowanie twarzy oraz skręcanie balonów w zwierzątka. W zabawach dzieciom towarzyszyli wolontariusze ze Stowarzyszenia TRATWA oraz Fundacji „Przystanek Rodzina", którzy zaangażowali się w opiekę nad przybyłymi dziećmi. Wszystkie dzieci zostały obdarowane przez Mikołaja kolorowymi prezentami.

więcej >>

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest od 1992 r. Ustanawiając ten dzień, ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
W Powiecie Wrocławskim jednostką odpowiedzialną za działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wsparcie osób niepełnosprawnych możliwe jest poprzez udzielanie dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

więcej >>

Konferencja podsumowująca 6 lat realizacji projektu "Postaw na aktywność"

logo projektu Postaw na aktywność

uczestnicy projektu

W dniu 27 listopada 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca VI edycję projektu „Postaw na aktywność", który realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej >>

"Dzień bez przemocy" w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich

uczestnicy szkolenia "Dzień bez przemocy"W dniach 25 – 26 listopada 2014 r. w siedzibie Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizowało szkolenie pt. „Dzień bez przemocy" w ramach realizacji zadań zawartych w „Programie Profilaktycznym w Zakresie Promowania Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2014-2020".

więcej >>

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

.ogoszenie o dniu wolnym 24.12.2014