Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Zaproszenie na VI Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych

Plakat piknikPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu serdecznie zapraszają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów

w dniu 14 września 2019 r. w godz. 12.00 – 16.00
do Brzeziej Łąki (boisko przy Świetlicy Wiejskiej, ul. Sportowa 2)

na

VI Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych

pod patronatem Pana Romana Potockiego – Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Pana Wojciecha Błońskiego – Wójta Gminy Długołęka.

Serdecznie zachęcamy do przybycia!

POWIATOWY KLUB SENIORA W KĄTACH WROCŁAWSKICH

senior-plus-logoPowiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich rozpoczął swoją działalność dnia 1 marca 2019 r. i funkcjonuje w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Działania Klubu skierowane są do osób zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego, które ukończyły 60. rok życia i są nieaktywne zawodowo. Praca Powiatowego Klubu Seniora ukierunkowana jest na motywowanie seniorów do czynności samopomocowych, tworzenie nowych więzi, przeciwdziałanie marginalizacji i rosnącej przepaści międzypokoleniowej oraz w celu podejmowania przez osoby starsze aktywności twórczej, kulturalnej i społecznej.
Klub stanowi dzienną formę wsparcia i liczy 30 miejsc. Zajęcia o charakterze kulturalnym, prozdrowotnym, rekreacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym są prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600. Pobyt i zajęcia realizowane w ramach działalności Klubu są dobrowolne i nieodpłatne.

więcej >>

MIESZKANIE CHRONIONE W KĄTACH WROCŁAWSKICH

LogoMCh

Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich, po przerwie związanej z remontem w 2018 r., funkcjonuje na nowo od marca 2019 r. i działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, którzy mogą w Mieszkaniu przebywać do ukończenia 25 roku życia.
Mieszkanie dysponuje pięcioma miejscami, a pobyt w nim ma charakter całodobowy. W skład Mieszkania wchodzą trzy pokoje: 2-dwuosobowe i 1-jednoosobowy, pomieszczenia użytkowe wspólne: tj.: przedpokój, kuchnia, salon z jadalnią i toaleta z łazienką. Zaadaptowane, przystosowane i nowocześnie urządzone pomieszczenia Mieszkania Chronionego zostały wyposażone w sprzęt AGD, komputerowy i telewizyjny.
Mieszkanie Chronione, jako jedna z form wsparcia, ma na celu przygotowanie młodej osoby do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz zintegrowanie jej ze społecznością lokalną. Specjalistyczna kadra wspomaga osoby przebywające w Mieszkaniu w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie to polega na nauce i utrwalaniu umiejętności w wykonywaniu codziennych czynności domowych, m.in.: w planowaniu wydatków, pomocy w pozyskaniu mieszkania ipracy, zdobyciu wykształcenia i zawodu. Praca specjalistów dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających z tej formy wsparcia.

więcej >>

WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WROCŁAWSKIEGO DOŚWIADCZAJĄCYCH KRYZYSU EMOCJONALNEGO

Mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego znajdujący się w trudnej, kryzysowej sytuacji mogą skorzystać ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Smolniku 22 w Gminie Leśna w Powiecie Lubańskim.

więcej >>

CAŁODOBOWE SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE I SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI

Kobiety z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży, a także ojcowie z  małoletnimi dziećmi i inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi z Powiatu Wrocławskiego, które znajdują się trudnej sytuacji życiowej  i doświadczają kryzysu emocjonalnego, mogą otrzymać pomoc w postaci schronienia oraz specjalistycznej pomocy w Ośrodku Wsparcia  w Pobiednej, ul. Hetmańska 61, w Powiecie Lubańskim.

więcej >>

Wycieczka uczestników PŚDS do Wrocławia

67754589 160179941822589 6574051937405108224 oDnia 8 sierpnia 2019 r. podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich wybrali się na kolejną już wycieczkę, której celem była bogata w atrakcje turystyczne stolica województwa dolnośląskiego - Wrocław.

więcej >>

Weekend bez uzależnień

PCPR Trzebnica