Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Wizyta studyjna w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Małkowicach

wizyta studyjna WTZW dniu 14.11.2014 r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach w ramach wizyty studyjnej pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym – współpraca gminy i powiatu" gościł przedstawicieli jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej. Inicjatorem spotkania było Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej, a jego celem wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, a także poznanie działalności Warsztatu jako placówki aktywizującej osoby niepełnosprawne na terenie Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>

zaproszenie na seminarium Biuro Innowacji Społecznych

seminarium 50Fundacja Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha i Powiat Wrocławski w dniu 25 listopada 2014 r. organizują seminarium pn. "BIURO INNOWACJI SPOŁECZNYCH czyli jak skutecznie wspierać długotrwale bezrobotne kobiety 50+"

Seminarium skierowane jest do długotrwale bezrobotnych kobiet oraz instytucji chcących zapoznać się z nowczesnymi i skutecznymi metodami integracji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet i ich najbliższego otoczenia.

Seminarium odbędzie się w Sali konferencyjnej nr 218 Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.

Dolny Śląsk Przyjazny Rodzinie

W dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 10:00 w hotelu Mercure we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala towarzysząca ogłoszeniu wyników i uhonorowaniu laureatów konkursu pn. „Dolny Śląsk Przyjazny Rodzinie", którego celem było wyróżnienie działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez samorządy gminne oraz powiatowe z terenu województwa dolnośląskiego.
Wśród wyróżnionych znalazły się inicjatywy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z myślą o wspieraniu i integrowaniu Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego.
Za uczestnictwo w konkursie, a w szczególności podejmowanie działań mających na celu szeroko pojęte wzmocnienie potencjału dolnośląskiej rodziny poprzez promowanie rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego, Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego otrzymał podziękowania z rąk Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego składane w Imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Konferencja podsumowująca VI edycję projektu "Postaw na aktywność"

logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza na uroczystą konferencję podsumowującą VI edycję projektu „Postaw na aktywność", którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Realizowane przedsięwzięcie służy podniesieniu kompetencji życiowych i umiejętności psycho-zawodowych osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej.
Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, piętro II, sala nr 218.

Dyrektor PCPR we Wrocławiu poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego – osób z otwartym sercem, odpowiedzialnych i gotowych do opieki nad dziećmi.

Rodziną zastępczą mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie, a także osoba samotna.

Warunki, które powinien spełniać kandydat na prowadzenie pogotowia rodzinnego:

więcej >>

Informacja o możliwości dofinansowania ze środków PFRON

Informujemy o możliwości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych.
O w/w dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego z w/w zadań nie może przekroczyć 60 % kosztów jego realizacji.
Wnioski do realizacji w 2015 r. wraz z wymaganymi załącznikami na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych składać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 do dnia 30 listopada 2014 r.

Konferencja „Rodzina bez przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Długołęka”

IMG 2337W dniu 24 października 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Długołęce odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu „Rodzina bez przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Długołęka” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

więcej >>

Wizyta studyjna delegacji z Włoch w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich

wizyta studyjna z WłochW dniu 23 października 2014 r. w Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich gościliśmy delegację włoskich pracowników pomocy społecznej z prowincji Cuneo, gmina Fossano, zaproszonych przez gminę partnerską - Długołękę. Spotkanie miało na celu poznanie polskiego systemu pieczy zastępczej na przykładzie Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>