Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest od 1992 r. Ustanawiając ten dzień, ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
W Powiecie Wrocławskim jednostką odpowiedzialną za działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wsparcie osób niepełnosprawnych możliwe jest poprzez udzielanie dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

więcej >>

Konferencja podsumowująca 6 lat realizacji projektu "Postaw na aktywność"

logo projektu Postaw na aktywność

uczestnicy projektu

W dniu 27 listopada 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca VI edycję projektu „Postaw na aktywność", który realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej >>

"Dzień bez przemocy" w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich

uczestnicy szkolenia "Dzień bez przemocy"W dniach 25 – 26 listopada 2014 r. w siedzibie Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizowało szkolenie pt. „Dzień bez przemocy" w ramach realizacji zadań zawartych w „Programie Profilaktycznym w Zakresie Promowania Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Wrocławskim na lata 2014-2020".

więcej >>

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

.ogoszenie o dniu wolnym 24.12.2014

25- lecie Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Ks. Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman PotockiW dniu 22 listopada 2014 r. obchodzono jubileusz 25 - lecia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Uroczystości rozpoczęły się w katedrze wrocławskiej od Eucharystii, której przewodniczył abp Józef Kupny – Metropolita Wrocławski, homilię natomiast wygłosił bp Edward Janiak – pierwszy dyrektor wrocławskiej Caritas (1989- 1997). Oprawę muzyczną liturgii zapewnił Chór Chłopięcy Archidiecezji Wrocławskiej przy Papieskim Wydziale Teologicznym „Pueri Cantores Wratislavienses". Zwieńczeniem obchodów była gala, która odbyła się w kościele pw. Św. Krzyża. Podczas uroczystości Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przyznała nagrody i honorowe tytuły. Honorowy tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jest nadawany osobom i instytucjom, które na różne sposoby angażowały się w tym ćwierćwieczu w propagowanie idei Caritas. Jest to wyróżnienie dla postaw pełnych otwartości i solidarności z ubogimi i potrzebującymi. Statuetkę i tytuł Samarytanin Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odebrał Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego. Wyróżnienie zostało przyznane za lata współpracy na różnych płaszczyznach niesienia pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a w szczególności za wsparcie w organizacji i funkcjonowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach, Domu Dziecka im. św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich oraz mieszkania chronionego w Kątach Wrocławskich.

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu PrezydenckimDzień Pracownika Socjalnego to corocznie obchodzone święto pracowników pomocy społecznej. Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego przypadł w roku szczególnym, bo w roku 25-lecia pomocy społecznej w wolnej Polsce. Dwadzieścia pięć lat temu, gdy dokonywały się zmiany ustrojowe, ratujące kraj przed katastrofą, utworzono też odrębny system pomocy społecznej. Uroczystość związana z jego tegorocznymi obchodami odbyła się w Pałacu Prezydenckim w dniu 21 listopada 2014 roku. W uroczystości uczestniczyli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Irena Wóycicka, doradca prezydenta Joanna Staręga-Piasek, a także Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji rządowych i samorządowych. W gronie zaproszonych reprezentantów wyróżniających się jednostek pomocy społecznej znalazł się też Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Arleta Szmigielska.

- „Pracownicy socjalni czynią Polskę lepszą. To pośrednicy między ludźmi w najtrudniejszej sytuacji, a państwem" - mówił prezydent Bronisław Komorowski. Podkreślił, że nie wszystkie problemy można rozwiązać, ale zawsze można trochę pomóc. Przypomniał, że obchodzimy 25 lat polskiej wolności i jednocześnie 25 lat pomocy społecznej, oraz że wielkim wsparciem w tamtych czasach był ówczesny minister pracy Jacek Kuroń. Prezydent wspomniał też Tadeusza Mazowieckiego zwracając uwagę, że ówczesna ekipa rządząca musiała skutki trudnych i odważnych zmian ekonomicznych dostosować do nadziei społecznych. Zaznaczył, iż pójście drogą reform okazało się słuszne. Mówił też o wyzwaniach związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Minister Wóycicka podkreśliła, że Polska obchodzi nie tylko Dzień Pracownika Socjalnego, ale także 25 lat pomocy społecznej w wolnej Polsce. Podkreślała też wagę zawodu pracowników socjalnych dla rodzin, dla polityki społecznej. – „Pojawiły się nowe zagrożenia społeczne, ale pomoc społeczna - ponieważ jest blisko ludzi - koncentruje się na osobie, na rodzinie, na środowisku lokalnym, w którym one funkcjonują" – zaznaczyła. Minister pracy Władysław Kosiniak Kamysz i prezydencki doradca Joanna Staręga-Piasek podkreślali, że prócz ratownictwa są teraz stawiane przed pomocą społeczną nowe wyzwania dotyczące profilaktyki i przeciwdziałania problemom społecznym.

Prezydent Polski - Bronisław Komorowski

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

 

Dzień Pracownika Socjalnego w Pałacu Prezydenckim

Szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

W dniu 17 listopada 2014 r. Zespół ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizował szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących Rodzinne Domy Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego z zakresu zastosowania obowiązujących procedur dotyczących umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
Spotkanie rozpoczęła Pani Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, która serdecznie przywitała przybyłych gości. Szkolenie poprowadziła Koordynator Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Pani Magda Saska – Radwan przy pomocy Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
W czasie spotkania goście zapoznali się ze strukturą funkcjonowania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz zakresem zadań. Poruszono kwestię współpracy Centrum z Sądami Rodzinnymi i innymi instytucjami w zakresie realizacji postanowień sądowych, a także obowiązujących procedur. Szeroko omówiono problemy i trudności, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania obowiązków zarówno przez pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, jak i rodziny zastępcze oraz Rodzinne Domy Dziecka. Szkolenie miało charakter otwarty, co sprzyjało nawiązaniu ciekawej dyskusji, która skłoniła osoby uczestniczące w spotkaniu do wyrażenia swojego stanowiska i propozycji rozwiązywania pojawiających się problemów.
Spotkanie pokazało jak ważna i potrzebna jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz rozmowy służące zapewnieniu jak najlepszej opieki podopiecznym umieszczonym w pieczy zastępczej, a także współpracy.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wyrazy uznania
wszystkim pracownikom służb społecznych,
za wysiłek i trud pracy wnoszony w pomoc dla drugiego człowieka.
Życzę satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju pomocy społecznej,
ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor wraz pracownikami PCPR we Wrocławiu

bukiet kwiatów