Aktualności

Spotkanie rodzin zastępczych w ramach wizyty studyjnej

IMG 1752W dniu 28 lipca 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przyjęło gości z terenu Powiatu Chełmskiego - rodziny zastępcze oraz przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Wizyta studyjna odbywała się w ramach wyjazdowego szkolenia pn.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich otoczenia, grupowej terapii psychospołecznej, realizowanego w oparciu o projekt systemowy „START”.

więcej >>

Projekty dla osób niepełnosprawnych - Fundacja Aktywizacja

Plakat Krok do samodzielnoci

Plakat Profesjonalni Niepenosprawni

Terapia psychologiczna

logo

W ramach projektu systemowego pn. „Postaw na aktywność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu prowadzona jest terapia psychologiczna dla 7 pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - uczestników projektu.

Dla każdego uczestnika przewidzianych jest 10 godzin terapii, która stanowi instrument aktywizacji zdrowotnej w projekcie.

Terapia psychologiczna ma na celu wsparcie w osobistym rozwoju, pomoc wychowankom w wyznaczaniu celów, budowaniu własnego poprawnego wizerunku oraz wspomaganie ich funkcjonowania w codziennym życiu.

Spotkania są częścią działań z zakresu aktywizacji zdrowotnej zaplanowanych
w projekcie systemowym pn. „Postaw na aktywność", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

więcej >>

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

karta parkingowa wzrOd dnia 1 lipca 2014 roku wprowadzone zostały zmiany w  dotychczasowych zasadach wydawania kart parkingowych.


Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446), od dnia 1 lipca 2014 r. wprowadzone zostały zmiany w dotychczasowych zasadach wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

więcej >>

Premiera książki dla dzieci "Tęczowe Nutki - Bajkodzieciaki"

teczowePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w imieniu autorki Magdaleny Tarczoń, serdecznie zaprasza w dniu 3 sierpnia 2014 r. od godziny 12.00 – 18.00 na premierę książki "Tęczowe Nutki - Bajkodzieciaki", która odbędzie się w kawiarence dla dzieci Niki Cafe przy ul. Litewskiej 14 D we Wrocławiu. Książeczka będzie do kupienia w kawiarence.

 

 

więcej >>

Informacja w sprawie spotkań z radcą prawnym

Informujemy, że konsultacje prawne dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej w dniach 17 i 24 lipca 2014 r. nie odbędą się. Kolejne spotkania począwszy od 31 lipca br. prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, tj. w każdy czwartek w godzinach 12:00 – 14:00.
Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przez planowanym terminem spotkania.

Dyrektor PCPR we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego do dnia 21 lipca 2014 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego. Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 21 lipca 2014 r.

Więcej informacji na stronie BIP

Informacja o wyborze na stanowisko Głównego Księgowego

Piknik jakich mało!

zdjęcie przedstawia dzieci bawiące się na piknikuNa terenie Jednostki Wojskowej 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia we Wrocławiu – Leśnicy przy ul. Trzmielowickiej 28, w dniu 28 czerwca 2014r. odbył się już III Powiatowy Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Międzynarodowego Dnia Dziecka i Dnia Rodziny organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
Spotkanie otworzył Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego wraz z Arletą Szmigielską - Dyrektor Centrum oraz ppłk Kazimierzem Łuckim – Zastępcą Dowódcy Jednostki Wojskowej, którzy przywitali licznie przybyłych gości. W Pikniku wzięło udział ok. 360 uczestników, w tym: rodziny zastępcze, osoby prowadzące Rodzinne Domy Dziecka i ich podopieczni, a także sponsorzy, goście, animatorzy, wolontariusze oraz organizatorzy.

więcej >>