Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURU PRAWNIKA

prawnik11111

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w dniu 27 grudnia 2019 roku

Zarządzeniem Nr 17/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,
dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy, z jednoznacznym odpracowaniem tego dnia w dniu 16 listopada 2019 r. (sobota) w godzinach 7:45 – 15:45.
W związku z powyższym informuje się, że w dniu 27 grudnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie nieczynne.

SZKOLENIE KADR POMOCY SPOŁECZNEJ

Resized 20191025 100410W dniu 25 października 2019 r., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, odbyło się kolejne szkolenie dla gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego w ramach projektu „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego". Tematem szkolenia było „Współdziałanie PCPR i OPS na rzecz wsparcia rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej".
Pani Malwina Lech oraz Pani Joanna Osada – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – podzieliły się z uczestnikami szkolenia swoją wiedzą i doświadczeniem w tematyce rodzinnej pieczy zastępczej, tj. m.in.: przyczyn umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych, opiniowania kandydatów i wymogów formalnych ustanawiania rodzin zastępczych oraz praw i obowiązków rodziców biologicznych względem ich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

więcej >>

Nowa jakość usług i pracy w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Kątach Wrocławskich

ue 1

Zakończył się generalny remont dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych typu Socjalizacyjnego byłego Domu Dziecka
w Kątach Wrocławskich, które od 1 stycznia 2018 r. prowadzone są przez Powiat Wrocławski.

więcej >>