Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Projekt "Mamo pracuj Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat"

grafika mamopracuj 1Projekt "Mamo pracuj Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani. Ponadto część osób biernych zawodowo, zostanie objętych wsparciem aktywizacyjnym.

więcej >>

Pierwszy krok w zawodową przyszłość

Plakat EGDInformujemy, iż w w chwili obecnej rozpoczął się nabór kandydatów do projektu "Pierwszy krok w zawodową przyszłość" współfinansowanego przez ze środków Unii Europejskiej.
Projekt skierowany jest do ludzi młodych, pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, które są bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy. Osoby te muszą być mieszkańcami powiatu wrocławskiego, powiatu kłodzkiego lub Wrocławia, oraz nie mogą uczyć się w trybie dziennym. W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby z terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne.

więcej >>

Konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia”

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o kolejnym konkursie plastycznym pt. „Święta Bożego Narodzenia", organizowanym przez Fundację Znajdź Pomoc.

Celem konkursu jest:
a) rozwój umiejętności plastycznych uczestników;
b) aktywizacja społeczna,
c) rozwój pasji i arteterapia różnych grup beneficjentów Fundacji,
d) szerzenie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możli- wościach ich terapeutycznego wykorzystania,
e) wyłonienie prac, które najcelniej odzwierciedlą tematykę Konkursu.

więcej >>

Integracja w Żórawinie - IV Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych

DSC 0428W dniu 9 września 2017 r. w parku przy ul. Kopernika w Żórawinie odbył się IV Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami Pikniku było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wraz z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego. Imprezę honorowym patronatem objęli: Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Pan Jan Żukowski – Wójt Gminy Żórawina.

więcej >>

Rodzic Zastępczy od zaraz


logo PCPR jpgPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>