Aktualności

Fundacja Eudajmonia z ofertą dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego

Spotkanie EudajmoniaDnia 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektów realizowanych przez Fundację Eudajmonia na rzecz mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

 

więcej >>

Projekt #SMARTme dla wychowankow rodzinnej pieczy zastępczej

LOGO F RiP W imieniu Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczosć serdecznie zapraszamy młodzież w wieku od 17 do 25 lat przebywajacą w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej do udziału w projekcie #SMATRme. Udział w projekcie daje uczestnikom możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz zdobycia umiejętności ułatwiających wejscie na rynek pracy oraz stwarza szanse wsparcia wychowanków w świadomym i odpowiedzialnym łączeniu nauki z pasją i zainteresowaniami, planami na przyszłość oraz karierą zawodową.    


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie Fundacji pod adresem http://frip.org.pl/smartme 

 

Niebieska linia

Stowarzlogo Niebieska Liniayszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" z Warszawy, które prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" informuje, iż nadal prowadzi swoją działalność i świadczy pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Powyższe stanowisko ww. Stowarzyszenia wynika z faktu, iż w ostatnim czasie, pojawił się chaos informacyjny dotyczący nieprawdziwych informacji na temat funkcjonowania „Niebieskiej Linii", jakoby przestała działać lub ograniczyła zakres swojej działalności.

więcej >>

Kurs programowania dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

I Ty finalFundacja EY jako partner programu „Możesz ITy" zaprasza pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do udziału w pełnym, bezpłatnym kursie programowania, dzięki któremu zdobędą zawód.

więcej >>

Bezpieczny i Aktywny Senior

Plakat Bezpieczny i Aktywny Senior

Nabór uczestników do Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

POKE1W dniu 13 kwietnia 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące planowanej realizacji kolejnej edycji Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Spotkanie, na którym obecni byli przedstawiciele instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostało poprowadzone przez koordynatora realizacji Programu korekcyjno-edukacyjnego – Panią Paulinę Mielczarek – psychologa PCPR we Wrocławiu.

więcej >>

Podziękowania dla Wójta Gminy Kobierzyce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, sprawując w imieniu Starosty Powiatu Wrocławskiego – Pana Romana Potockiego pieczę nad usamodzielnianymi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego, pragnie przekazać serdeczne podziękowania Panu Ryszardowi Pacholikowi – Wójtowi Gminy Kobierzyce, za okazane wsparcie i pomoc w zakresie pozytywnego załatwienia sprawy mieszkaniowej usamodzielnianego wychowanka Domu Dziecka im. św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich. Dzięki przychylności Pana Wójta dla naszego podopiecznego możliwym stało się rozpoczęcie samodzielnego życia w swoim mieszkaniu, które dla młodego człowieka jest podstawą egzystencji.

Dziękujemy za okazaną pomoc, życząc jednocześnie wielu sukcesów i radości.

 

Dyrektor PCPR we Wrocławiu
wraz z pracownikami

Spotkanie informacyjne dotyczące projektów Fundacji Eudajmonia

logo eudajmoniaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wraz z Fundacją Eudajmonia serdecznie zapraszają Państwa w dniu 27.04.2017 r. w godz. 11.00-12.30 na spotkanie informacyjne dotyczące projektów realizowanych przez Fundację. Spotkanie odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 w sali nr 218. Szczegóły dotyczące spotkania w załączniku.