Aktualności

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w okresie od czerwca 2017 r. do grudnia 2017 r. będzie realizowało Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program jest kierowany m.in. do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego i zakłada 10 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych (grupa otwarta).

więcej >>

Rekrutacja do Projektu "Pierwszy krok do zatrudnienia" dla osób w wieku 15-24 lat: płatne staże, szkolenia, dotacje na założenie firmy!

Eudajmonia NEET2Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o wznowieniu rekrutacji do projektu, wspierającego młodych ludzi na rynku pracy pn. „Pierwszy krok do zatrudnienia - program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji".

Projekt jest prowadzony przez Polską Izbę Młodych Przedsiębiorców oraz Fundację Eudajmonia i kierowany do młodych mieszkańców zamieszkujących teren województwa dolnośląskiego.

więcej >>

PROJEKT USŁUGI ASYSTENCKIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z OBSZARU DOLNEGO ŚLĄSKA

Fundacja „Promyk Słońca", w partnerstwie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, realizuje projekt „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska". Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

więcej >>

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – edycja 2017

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Wrocławskiego do ubiegania się w 2017 r. o dofinansowania w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej >>

Uroczystość poświęcenia samochodu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Małkowicach

DSC 0457Dnia 2 marca 2017 r. w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach, w gminie Kąty Wrocławskie, odbyła się uroczystość poświęcenia samochodów przystosowanych do przewożenia osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim, dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach (Powiat Wrocławski) oraz Dobroszycach (Powiat Oleśnicki). Na uroczystości obecny był Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jacek Kiciński, który dokonał aktu poświęcenia.

więcej >>

„Powiatowe Centrum Asystentury” – spotkanie informacyjne

DSC 0413Dnia 14 lutego 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Powiatowe Centrum Asystentury" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Fundacji Eudajmonia przybyli przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane.

więcej >>

Samoobrona kobiet

samoobrona - plakatPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje projekt pn. „Samoobrona kobiet" w formie szkoleń prowadzonych w 30 miastach Polski. W ramach ww. projektu wojskowi instruktorzy uczą i pokazują Polkom, jak zdobyć i doskonalić umiejętności oraz techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji osobistego zagrożenia potrafiły sobie z nimi poradzić.
Celem projektu „Samoobrona Kobiet" jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.

więcej >>