Aktualności

APEL W SPRAWIE NADCHODZĄCEJ ZIMY!

Akcja ZIMANadchodzą zimowe mrozy. Większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana, ale w społeczeństwie są również tacy, którzy ze względu na różne czynniki (wiek, biedę, chorobę, niepełnosprawność czy inne zdarzenia losowe) – będą mieć trudności albo nie poradzą sobie ze skutkami zbliżającej się zimy.
Wokół nas są osoby bezdomne, każda z tych osób ma inną historię, bazę doświadczeń oraz przyczynę swojej bezdomności. Brak schronienia zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych może stwarzać sytuacje zagrożenia zdrowia i życia tych osób.

tabela1

więcej >>

Bliżej siebie – dalej od narkotyków

Na przełomie listopada i grudnia 2016 r., z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w siedzibie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR/Oddział dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu przy ul. Jarzębinowej oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, odbyły się 3 szkolenia dla Rodzin Zastępczych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>

Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

PKEW dniu 15 grudnia 2016 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanego przez tutejsze Centrum w okresie od czerwca 2016 r. do grudnia 2016 r.

więcej >>

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 r.

 

więcej >>

Informacja dotycząca konsultacji prawnych

Informujemy, że nie będzie konsultacji prawnych w dniu 29 grudnia 2016 r.

Kolejne spotkania prowadzone będą zgodnie z harmonogramem, tj. w każdy czwartek w godzinach 12:00 - 14:00.

Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem spotkania.

Mikołaju, Mikołaju przybądź do Nas z dalekiego kraju !!!

0W dniu 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyła się Zabawa Mikołajkowa dla dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Spotkanie zainaugurowała Arleta Szmigielska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, zapraszając wszystkie dzieci do wspólnej zabawy z Elfami - pomocnikami św. Mikołaja.

więcej >>

II Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Zota GalaW dniu 2 grudnia 2016 r. na terenie gminy Żórawina, w pięknej sali Muzeum Powozów w Galowicach po raz kolejny miała miejsce szczególna uroczystość. Z okazji obchodzonych w okolicznych dniach świąt: Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodo- wego Dnia Wolontariusza odbyła się II Złota Gala na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego.

więcej >>

II FORUM SOŁTYSÓW POWIATU WROCŁAWSKIEGO

15110961 1286240888080608 1437423192201427085 oW dniu 23 listopada 2016 r. w sali widowiskowej Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kątach Wrocławskich odbyło się II Forum Sołtysów Powiatu Wrocławskiego. Tematyka forum dotyczyła bezpieczeństwa ludzi i ochrony zwierząt.

więcej >>