Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

"Program wyrównywania różnic między regionami II" - możliwość pozyskania dofinansowania

Wersja dla słabowidzących:

logo PFRON 2011 r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 r.

            W ramach ww. programu realizowane będą następujące zadania:

  • obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • obszar C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • obszar D – likwidacja barier transportowych.

Jednocześnie informujemy, że wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w obszarze B i C nie może przekroczyć 40% kosztów jego realizacji oraz nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji w obszarze D.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi programu oraz procedurami jego realizacji, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl (zakładka: Programy i zadania PFRON).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami na zadania składać można do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 do dnia 4 kwietnia 2014 r. (decyduje data wpływu do Centrum).