Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Konferencja nt. "Praw osób niepełnosprawnych" połączona z podsumowaniem V edycji projektu "Postaw na aktywność"

Wersja dla słabowidzących:

Zdjęcie przedstawia osoby uczestniczące w konferencjiW dniu 12 grudnia 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zorganizowało konferencję nt. „Praw Osób Niepełnosprawnych" połączoną z podsumowaniem V edycji projektu „Postaw na aktywność" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na konferencję obok uczestników projektu przybyli przedstawiciele władz lokalnych oraz instytucji i organizacji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zebranych gości przywitał Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego. W trakcie spotkania odbyły się trzy prelekcje. Pierwszą nt. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych wygłosił dr Maciej Lis – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako druga głos zabrała Pani Ewa Pajdo – Majewska i poruszyła zagadnienie zatrudniania osób niepełnosprawnych w świetle najnowszych przepisów i proponowanych zmian. Moduł dotyczący praw osób niepełnosprawnych zakończyła prelekcja Pani Ewy Piotrowskiej, która przedstawiła ofertę pomocową Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Kątach Wrocławskich.

Następnie głos zabrała Pani Magdalena Kuźnicka – koordynator projektu „Postaw na aktywność". W swoim wystąpieniu przedstawiła szczegóły zrealizowanego projektu, który w V edycji objął swoim oddziaływaniem 24 osoby z terenu Powiatu Wrocławskiego. Uczestnicy projektu mieli możliwość wzięcia udziału w: indywidualnych oraz grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, treningu umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwie specjalistycznym – prawnym, turnusie rehabilitacyjnym, poradnictwie psychologicznym oraz licznych kursach zawodowych.

Punktem kulminacyjnym spotkania było uroczyste wręczenie przez Pana Romana Potockiego – Starostę Powiatu Wrocławskiego oraz Panią Arletę Szmigielską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu certyfikatów dla beneficjentów, potwierdzających ich udział w projekcie „Postaw na aktywność".