Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Informacja ze spotkania ze studentami i absolwentami Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Wersja dla słabowidzących:

Prezentacja Pani Magdaleny KuznickiejNa zaproszenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Pani Magdalena Kuźnicka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu wzięła udział w Spotkaniu Panelowym zorganizowanym w dniu 30 listopada 2013 r. w ramach projektu "Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie poświęcone było możliwościom zatrudnienia i rozwoju zawodowego studentów i absolwetów DSW w sektorze służb publicznych. Pani Magdalena Kuźnicka omówiła możliwości rozwoju zawodowego, jakie daje studentom i absolwentom kierunków społecznych praca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wśród zaproszonych gości znalazła się również Pani Agnieszka Suska - Dyrektor Domu Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich, która omówiła rolę i zadania pracownika socjalnego w strukturach placówki opiekuńczo-wychowawczej. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, gdyż dzięki niemu studenci mieli możliwość konfrontacji teorii z praktyką.

 

Prezentacja Pani Agnieszki Suski

Uczestnicy spotkania