Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KADENCJI 2020-2024

Wersja dla słabowidzących:

DSC 0367W dniu 23 lipca 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego.


Na podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu Wrocławskiego w skład Rady powołani zostali przedstawiciele działających na terenie Powiatu jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych:

 1. Pani Joanna Bryłkowska-Hehn – zgłoszona przez Gminę Siechnice,
 2. Pan Piotr Duszeńko– zgłoszony przez Gminę Długołęka,
 3. Pan Ryszard Kuczyński – zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski,
 4. Pan Marcin Seretny – zgłoszony przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,
 5. Pani Ewa Walerzak – zgłoszona przez Gminę Kąty Wrocławskie.

Spotkanie rozpoczęła Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora PCPR we Wrocławiu, która przywitała zebranych gości oraz pogratulowała powołania w struktury Rady. Następnie Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, życząc sukcesów w działaniu, wręczył członkom rozpoczynającej się kadencji akty powołania. W kolejnej części spotkania dokonano wyboru nowego Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady został Pan Marcin Seretny, Wiceprzewodniczącą - Pani Ewa Walerzak, natomiast funkcję Sekretarza pełnić będzie Pan Piotr Duszeńko. Głos zabrał również Pan Marcin Seretny – Przewodniczący Rady w poprzedniej kadencji, który przedstawił zakres działań Rady, do którego należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  a. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b. realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. ocena realizacji programów;
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Podczas posiedzenia omówiono również dotychczasowe działania Rady m.in. takie inicjatywy, jak Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych czy konkurs ,,Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego" oraz przedstawiono planowane kierunki działań na najbliższą kadencję. Na zakończenie Pani Magdalena Kuźnicka poinformowała o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych.
Serdecznie gratulujemy nowym członkom powołania oraz życzymy wytrwałości w realizacji przedsięwzięć.

DSC 0362

DSC 0364

DSC 0372

DSC 0373

DSC 0375