Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

„Rodzic na medal” warsztaty rozwijające umiejętności rodzicielskie dla rodzin zastępczych oraz opiekunów rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego

Wersja dla słabowidzących:

Cele główne:
- uświadomienie wpływu postaw rodzicielskich na zachowanie dziecka
- łączenie praktyki rodzicielskiej z psychologią wychowawczą
- wsparcie rodziców zastępczych
- udział w aktywnym wychowywaniu dziecka
- praca nad osobistym rozwojem kompetencji wychowawczych

Prowadzący:

  1. Magda Saska-Radwan – psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
  2. Paulina Rawska – psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Miejsce:
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki 131, IV piętro, pok. 431, sala szkoleniowa

Realizacja:
cykl spotkań warsztatowych – 3 spotkania po 4 godziny

Planowany termin:
I. spotkanie – styczeń (1 dzień – 4 godziny)
II. spotkanie – luty (1 dzień – 4 godziny)
III. spotkanie – marzec (1 dzień – 4 godziny)

Odbiorcy:
Rodziny zastępcze oraz opiekunowie rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Wrocławskiego borykające się z trudnościami wychowawczymi.
Grupa do 12 osób. Ilość grup zależna od zdeklarowanych uczestników.

Zagadnienia:
I. spotkanie:
1. Zachęcanie do samodzielności.
2. Zachęcanie do współpracy.
II. spotkanie:
3. Zamiast karania.
4. Pochwały.
III. spotkanie:
5. Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami.
6. Uwalnianie dzieci od grania ról.

Opracowanie na podstawie:
książki A. Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły".