Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

PODSUMOWANIE IV KADENCJI POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LATACH 2016-2020

Wersja dla słabowidzących:

PODSUMOWANIE IV KADENCJI POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY
DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LATACH 2016-2020

W dniu 18 czerwca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się podsumowujące posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego.


W uroczystym posiedzeniu Rady wziął udział Pan Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego, jak również członkowie Rady: Pan Marcin Seretny – Przewodniczący, Pani Ewa Walerzak - Wiceprzewodnicząca, Pani Magdalena Włodarczyk - Sekretarz,Pani Joanna Bryłkowska-Hehn oraz Pan Marek Gurgul - członkowie.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pani Anna Żygadło – Sekretarz Powiatu Wrocławskiego, Pani Beata Pierzchała – Dyrektor Wydziału Organizacyjno – Prawnego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, a także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu Pani Arleta Szmigielska oraz Zastępca Dyrektora Pani Magdalena Kuźnicka.
W trakcie posiedzenia Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z działaniami podjętymi przez Radę przez okres 4 lat. Podkreślił, iż w tym czasie odbyło się
w sumie 25 posiedzeń, podczas których Rada podejmowała m.in. następujące tematy:

  • organizacja Powiatowego Pikniku Osób Niepełnosprawnych,
  • organizacja konkursu „Złota Gala Dobrych Praktyk na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego",
  • opiniowanie uchwał Rady Powiatu Wrocławskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie informacji z realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania Starosta Powiatu Wrocławskiego – Pan Roman Potocki wraz z Panią Arletą Szmigielską oraz Panią Magdaleną Kuźnicką wręczył podziękowania członkom Rady za ich owocne działania na rzecz osób
z niepełnosprawnością, mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

Przewodniczący Rady podsumowując 4-letnią kadencję złożył podziękowania Panu Romanowi Potockiemu Staroście Powiatu Wrocławskiego, w imieniu swoim i wszystkich członków Rady za zrozumienie, życzliwość oraz okazane wsparcie podczas realizacji działań Rady, czym przyczynił się do szybkiego
i skutecznego realizowania zadań.

 

1

2

3

4

5